Gå direkt till innehållet

Blanketter

Att använda och lämna in blanketterna

På sidan finns Skogscentralens alla blanketter. Blanketterna är i pdf-format och grupperade enligt ämne. För att fylla i, skriva ut och spara blanketterna måste du ha nyaste Adobe Reader-programmet. På det sättet kan du vara säker på att blanketterna fungerar korrekt. Ladda ner Acrobat Reader från Adobes webbplats gratis. Pdf-blanketterna fungerar bra med Google Chrome och Edge Chromium-webbläsare.

Vi rekommenderar att man i första hand utför ärenden med oss via e-tjänsten MinSkog.fi, när det är möjligt. 

Så använder du pdf-blanketter

En del av de svenskspråkiga blanketterna är ännu på gammalt botten. Vi strävar efter att publicera de nya svenskspråkiga blanketterna inom maj månad.

  • Klicka på blankettens namn för att få fram anvisningar och en länk till blanketten.
  • Öppna blanketten via Ladda ner-länken.
  • Fyll i blanketten på datorn, skriv ut och underteckna.
  • Scanna eller ta foto på den undertecknade blanketten och skicka den till Skogscentralen med skyddad e-post. Länk till Skogscentralens skyddade e-post finns i samband med varje blankett.
  • Du kan också skicka blanketten per post till Skogscentralens kontor i Lahtis. Kontaktuppgifter till kontoret i Lahtis.

Vi rekommenderar skyddad e-post eftersom vanlig e-post inte rör sig i en skyddad förbindelse. Det är alltid bra att skydda sina personuppgifter.

Hjortdjursskador

Som privat markägare (skogsägare) kan du få ersättning för skogsskador som hjortdjur har orsakat i skogen.

Med den här blanketten kan du anmäla hjortdjursskada i skogen till Skogscentralen för utvärdering av skadan och ansökan om ersättning.

Vi rekommenderar att du anmäler hjortdjursskada i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi. Du kan också skicka anmälan till Skogscentralen per skyddad e-post eller per post till kontoret i Lahtis.

Med denna blankett kan du inte anmäla hjortdjursskador som orsakats på jordbruksområde eller produktionsdjur. Meddela dem till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller per post till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Lämna in anmälan om verkställande om det har gjorts en kompletteringsodling eller ny beskogning av skadeområdet. I annat fall behöver du inte lämna in en anmälan om verkställande. Du kan inte lämna in anmälan om verkställande i e-tjänsten MinSkog.fi.

Lämna in anmälan om verkställande till Skogscentralen senast 30.9 det år då finansiering har beviljats.

Om odlingsarbetena inte kan slutföras under det år som finansiering har beviljats sök tilläggstid för arbetet.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis. Skriv i rubriken Anmälan om verkställande för hjortdjursskada.
Uppdaterad

Via skyddad e-post skickar du ansökningar om stöd för skogsbruk, anmälningar om hjortdjursskador och bilagor till Skogscentralen datasäkert.

Använd skyddad e-post om ditt meddelande eller bilagorna innehåller personbeteckningar eller uppgifter om bankkonto som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift, kontrollera avgiften hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Kemera-stöd

Du kan söka stöd för olika arbetsslag. Nedan finns blanketter och ifyllnadsinstruktioner grupperade enligt arbetsslag.

Naturvårdsprojekt

Med den här blanketten kan du göra finansieringsansökan för uppgörande och verkställande av verkställighetsplan för
naturvårdsprojekt.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogsentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad

Med den här blanketten kan en aktör i skogsbranschen ansöka om att få verkställa ett naturvårdsprojekt som Skogscentralen har planerat.

Skogscentralen planerar regionala projekt för vård av skogsnaturen enligt 21 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera), och utlyser dessa projekt att verkställas av aktörer enligt projektansökningsförfarandet i lagens 23 §. Det kan finnas högst tre ansökningsomgångar per år. Det kan finnas flera naturvårdsprojekt per ansökningsomgång.

Målet med projektutlysningen är att för naturvårdsprojekten hitta kunniga aktörer som tar helhetsansvaret för att planera och genomföra naturvårdsåtgärder.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketterna till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad

En aktör i skogsbranschen kan ansöka om att få verkställa ett naturvårdsprojekt som Skogscentralen har planerat. Bifoga den här blanketten när du ansöker om att få verkställa ett naturvårdsprojekt.

Skogscentralen planerar regionala projekt för vård av skogsnaturen enligt 21 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera), och utlyser dessa projekt att verkställas av aktörer enligt projektansökningsförfarandet i lagens 23 §. Det kan finnas högst tre ansökningsomgångar per år. Det kan finnas flera naturvårdsprojekt per ansökningsomgång.

Målet med projektutlysningen är att för naturvårdsprojekten hitta kunniga aktörer som tar helhetsansvaret för att planera och genomföra naturvårdsåtgärder.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogsentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad

Via skyddad e-post skickar du dokument till Skogscentralens registratorskontor datasäkert.

Du kan skicka till exempel tillstånd att hantera ärenden för anvädning av MinSkog.fi samt dokument och bilagor som rör samfällda skogar, skogsförseelser och konkurrensutsättning. De kan innehålla personuppgifter eller affärshemligheter som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Med den här blanketten kan du anmäla gjorda arbeten och söka utbetalning inom ett naturvårdsprojekt.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketten till Skogscentralen via skyddad e-post "Skogsbrukets stöd och anmälningar om hjortdjursskador" eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Via skyddad e-post skickar du ansökningar om stöd för skogsbruk, anmälningar om hjortdjursskador och bilagor till Skogscentralen datasäkert.

Använd skyddad e-post om ditt meddelande eller bilagorna innehåller personbeteckningar eller uppgifter om bankkonto som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift, kontrollera avgiften hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Skogsväg

Med den här blanketten kan du söka stöd för byggande eller för grundlig förbättring av skogsvägar.

Lämna in en skriftlig ansökan innan du inleder arbetet. Du kan inleda arbetet efter att Skogscentralen har godkänt ansökan och verkställighetsplanen.

Leveransinformation

Skicka ansökan till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Gör en verkställighetsplan för byggande av skogsväg eller grundlig förbättring av enskild väg som stöds med Kemera-stöd.

Sök stöd för byggande eller för grundlig förbättring av skogsbilvägar genom att lämna in ansökan och verkställighetsplanen till Skogscentralen. De ska vara framme innan arbetena inleds.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Kemera-stöd kan beviljas för byggande och grundlig förbättring av skogsväg.

Lämna in en anmälan om verkställande till Skogscentralen efter att arbetet är gjort.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Med fullmakten kan du ge någon annan fullmakt att sköta ärenden som gäller ett Kemera-stött projekt.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post "Skogsbrukets stöd och anmälningar om hjortdjursskador" eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Via skyddad e-post skickar du ansökningar om stöd för skogsbruk, anmälningar om hjortdjursskador och bilagor till Skogscentralen datasäkert.

Använd skyddad e-post om ditt meddelande eller bilagorna innehåller personbeteckningar eller uppgifter om bankkonto som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift, kontrollera avgiften hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Vård av torvmarksskog

Privata markägare kan söka stöd för vård av torvmarksskog. En verkställighetsplan ska göras upp innan arbetena inleds.

Skicka blanketten per e-post till adressen kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi eller per post till något av Skogscentralens kontor.

Planen ska innehålla

* en beskrivning av projektet
* en karta där bland annat dikesnätet, vägar på dikesrenar och vattenvårdsåtgärder har märkts ut
* uppgifter om delägarfastigheter och ägare
* vattenvårdsplan
* uppdelning av kostnaderna i planerings-, arbets- och materialkostnader samt övriga kostnader
* utredning om kostnaderna och arbetsmängderna per fastighet
* stödansökan per fastighet eller dikningsavtal
* dikningstillstånd och övriga tillstånd.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka planen till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Med den här blanketten kan du söka stöd för vård av torvmarksskog.

Med vård av torvmarksskog avses dikesrensning, kompletteringsdikning, vattenvårdsåtgärder och byggande av sådana vägar på dikesrenar som hänför sig till iståndsättning av ett dikat område.

Lämna in ansökan innan du inleder arbetet. Du kan inleda arbetet efter att Skogscentralen har godkänt ansökan och verkställighetsplanen.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Dikningstillstånd behövs av de fastighetsägare på vilkas mark statligt stödd vård av torvmarksskog utförs.

Stödet för vård av torvmarksskog är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Ingå dikningsavtalet innan Kemera-stödd vård av torvmarksskog inleds, tillsammans med de fastighetsägare som deltar i projektet.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Fyll i blanketten för skogsdikning i samband med vård av torvmarksskog. Blanketten innefattar den allmänna beskrivning och de utredningar och miljöeffekter som vattenlagen och -förordningen förutsätter av projekt för vård av torvmarksskog.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad

Med den här blanketten meddelar du uppgifterna för de fastigheter som deltagit i projekt för vård av torvmarksskog samt arbetsmängder och kostnadsfördelning.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Med fullmakten kan du ge någon annan fullmakt att sköta ärenden som gäller ett Kemera-stött projekt.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post "Skogsbrukets stöd och anmälningar om hjortdjursskador" eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Med vård av torvmarksskog avses iståndsättning av ett dikat område. Stödet för vård av torvmarksskog är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård.

Lämna in en anmälan om verkställande till Skogscentralen när arbetet är klart.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Via skyddad e-post skickar du ansökningar om stöd för skogsbruk, anmälningar om hjortdjursskador och bilagor till Skogscentralen datasäkert.

Använd skyddad e-post om ditt meddelande eller bilagorna innehåller personbeteckningar eller uppgifter om bankkonto som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift, kontrollera avgiften hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog

Med den här finansieringsansökan kan du söka Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd och för vård av ungskog.

Vi rekommenderar att du fyller i ansökan i e-tjänsten MinSkog.fi. Lämna in ansökan till Skogscentralen innan du inleder arbetet. Du kan inleda arbetet genast efter att du har lämnat in ansökan.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller per post till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Med den här blanketten kan du lämna in anmälan om verkställande för tidig vård av plantbestånd och för vård av ungskog (Kemera-stöd).

Utförda arbeten vid tidig vård av plantbestånd och för vård av ungskog ska meddelas till Skogscentralen med en anmälan om verkställande. Utifrån anmälan om verkställande betalar Skogscentralen stöd som du har ansökt om i ett tidigare skede.

Lämna in ansökan till Skogscentralen innan du inleder arbetet. Du kan inleda arbetet genast efter att du har lämnat in ansökan. Vi rekommenderar att du fyller i ansökan i e-tjänsten MinSkog.fi.

Skicka blanketten per skyddad e-post eller per post till kontoret i Lahtis.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka anmälan om verkställande till Skogscentralen per skyddad e-post till eller per post till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Via skyddad e-post skickar du ansökningar om stöd för skogsbruk, anmälningar om hjortdjursskador och bilagor till Skogscentralen datasäkert.

Använd skyddad e-post om ditt meddelande eller bilagorna innehåller personbeteckningar eller uppgifter om bankkonto som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift, kontrollera avgiften hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Vitaliseringsgödsling av skog

Med den här blanketten kan du söka stöd för vitaliseringsgödsling av skog.

Med vitaliseringsgödsling av skog menas gödsling med aska samt gödsling på ett objekt med brist på bor.

Stödet för vitaliseringsgödsling av skog är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård. Stöd beviljas endast för vitaliseringsgödsling av skog, inte för beståndsvårdande gödsling.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Med fullmakten kan du ge någon annan fullmakt att sköta ärenden som gäller ett Kemera-stött projekt.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post "Skogsbrukets stöd och anmälningar om hjortdjursskador" eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Med den här blanketten gör du anmälan om verkställande av arbetet till Skogscentralen.

Med vitaliseringsgödsling av skog menas gödsling med aska samt gödsling på ett objekt med brist på bor. Stödet för vitaliseringsgödsling av skog är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård. Stöd beviljas endast för vitaliseringsgödsling av skog, inte för beståndsvårdande gödsling.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Via skyddad e-post skickar du ansökningar om stöd för skogsbruk, anmälningar om hjortdjursskador och bilagor till Skogscentralen datasäkert.

Använd skyddad e-post om ditt meddelande eller bilagorna innehåller personbeteckningar eller uppgifter om bankkonto som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift, kontrollera avgiften hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Miljöstöd

Du kan söka skogsbrukets miljöstöd när du beaktar den biologiska mångfalden i en vidare bemärkelse än vad som bestäms i skogslagen.

Miljöstödet är i första hand avsett för att bevara särdragen i de särskilt viktiga livsmiljöer som avses i skogslagens 10 §. Stöd beviljas bara till privata skogsägare.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Med den här blanketten kan du söka miljöstöd enligt kemera-lagen för planering och genomförande av vårdarbeten.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Fastighetsägarna kan befullmäktiga en person att sköta ärenden som gäller miljöstöd. Med den här blanketten kan du anmäla om att du har fullmakt som andra fastighetsägare har gett dig.

Leveransinformation

Skickan blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Med den här blanketten kan du anmäla Skogscentralen vårdarbeten som har genomförts på miljöstödsobjektet. Med blanketten kan du också söka utbetalning av stöd för utarbetandet av vårdplanen samt för kostnader för vårdarbetena.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Via skyddad e-post skickar du ansökningar om stöd för skogsbruk, anmälningar om hjortdjursskador och bilagor till Skogscentralen datasäkert.

Använd skyddad e-post om ditt meddelande eller bilagorna innehåller personbeteckningar eller uppgifter om bankkonto som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift, kontrollera avgiften hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Beskogningsstöd

Med den här blanketten kan du söka stöd för beskogning. Du kan också söka stöd i e-tjänsten för beskogningsstöd.

Beskogningsstödet är avsett för beskogning av områden som inte är i annan användning och inte jord- eller skogsbruksmark, så kallad impediment. Stödet kan beviljas för privata markägare för områden som inte är jord- eller skogsbruksmark.

Sök stödet innan du inleder arbetena. Starta arbetena först när Skogscentralen har godkänt ansökan och verkställighetsplanen.

Leveransinformation

Skicka ansökan till Skogscentralen per skyddad e-post. Du kan också skicka ansökan till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad

När du söker beskogningsstöd behövs den här bilagan om flera ansöker om stödet. Bilagan behövs till exempel om endast en del av
delägarna till en sammanslutning ansöker om stödet.

På den egentliga ansökningsblanketten anges huvudansökandes kontakt- och personuppgifter. Med den här bilagan meddelas de övriga ansökandenas kontakt- och personuppgifter samt så kallade "de minimis"-stöd som har beviljats dem.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Med fullmakten kan du befullmäktiga någon annan att representera dig då du ansöker om beskogningsstöd.

Leveransinformation

Skicka fullmakten till Skogscentralen per skyddad e-post "skogsbrukets stöd och anmälningar om hjortdjursskador" eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Beskogningsstödet är avsett för beskogning av områden som inte är i annan användning och inte jord- eller skogsbruksmark, så kallad impediment. Stödet kan beviljas för privata markägare för områden som inte är jord- eller skogsbruksmark.

Leveransinformation

Skicka ansökan till Skogscentralen per skyddad e-post. Du kan också skicka ansökan till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad

Bilagan behövs om stödtagarna är fler än en, till exempel makar, eller om bara vissa av delägarna i en beskattningssammanslutning söker stöd.

På själva blanketten för anmälan om verkställande anges den huvudsökandes kontakt- och personuppgifter. I den här bilagan anges de övriga stödmottagarnas kontakt- och personuppgifter.

Leveransinformation

Skicka ansökan till Skogscentralen per skyddad e-post. Du kan också skicka ansökan till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad

Via skyddad e-post skickar du ansökningar om stöd för skogsbruk, anmälningar om hjortdjursskador och bilagor till Skogscentralen datasäkert.

Använd skyddad e-post om ditt meddelande eller bilagorna innehåller personbeteckningar eller uppgifter om bankkonto som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift, kontrollera avgiften hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Anmälan om användning av skog

Anmälan om användning av skog måste lämnas in minst 10 dygn innan försäljningsavverkning eller behandling av särskilt viktig livsmiljö inleds. Anmälan gäller i tre år.

Vi rekommenderar att du lämnar in anmälan om användning av skog i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi.

Du kan inleda avverkningen när tio dygn har gått sedan du lämnade in anmälan om användning av skog om inte Skogscentralen har kontaktat dig. Du behöver inte göra anmälan, om avverkningen sker för hushållsbehov eller om beståndet är högst 13 centimeter i diameter i medeltal, förutsatt att avverkningen inte gäller en särskilt viktig livsmiljö.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Anmälan om användning av skog måste lämnas in minst 10 dygn innan försäljningsavverkning eller behandling av särskilt viktig livsmiljö inleds. Om avverkningarna måste påbörjas innan tidsfristen på 10 dagar har löpt ut måste undantagstillstånd sökas för det. Det är avverkningsrättens innehavare som gör ansökan om undantagstillstånd.

Skogscentralen tar ut en avgift baserad på i kraft varande förordning om avgiftsbelagda prestationer.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Skicka anmälningar om användning av skog till Skogscentralen via skyddad e-post datasäkert.

Anmälningar om användning av skog innehåller personuppgifter som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Skogsskador - Egenkontrollsanmälan

Med den här blanketten kan du meddela om det uppstår en situation eller förhållanden som kan hindra yrkesmässiga verksamhetsutövare att iaktta skyldigheterna i skogsskadelagen.

Yrkesmässiga verksamhetsutövare ska lämna in anmälan om egenkontroll till Skogscentralen om det finns en risk för att föreskrifterna i skogsskadelagen inte iakttas.

Barrvirke som har fällts mellan början av september förra året och slutet av maj det innevarande året ska transporteras bort från skogen i juli-augusti. Tidsfristerna varierar beroende på trädslag och region. Finland är indelat i tre zoner och det utsatta datumet varierar enligt zon.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Lämna in anmälan om egenkontroll till Skogscentralen per skyddad e-post eller skicka den till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Via skyddad e-post skickar du dokument till Skogscentralens registratorskontor datasäkert.

Du kan skicka till exempel tillstånd att hantera ärenden för anvädning av MinSkog.fi samt dokument och bilagor som rör samfällda skogar, skogsförseelser och konkurrensutsättning. De kan innehålla personuppgifter eller affärshemligheter som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

MinSkog.fi

Med tillståndet att hantera ärenden i MinSkog.fi låter du en annan person sköta ärenden för dig i MinSkog.fi. Om du ger en annan person användarrättigheter kallas det "tillstånd att hantera ärenden".

En person som fått tillstånd att hantera ärenden kan också göra anmälningar om användning av skog, kemera-finansieringsansökningar och anmälningar om verkställande samt lämna in tjänsteanmälningar, om du förutom tillstånd att hantera ärenden dessutom har gett personen fullmakt att företräda dig i dessa ärenden.

Med tillståndet kan personen dock inte för skogsägarens räkning ge samtycken till aktörer som erbjuder tjänster, och inte heller skicka in anmälningar om arbetsobjekt. Personen får inte föra över data till sina egna datasystem eller överlåta dem till någon annan.

Om du äger skog tillsammans med andra, räcker det att en av delägarna ger tillståndet att hantera ärenden. Så kan vara till exempel i ett dödsbo eller i samfällda skogar.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad

Med blanketten kan du ge samtycke till skogsbranschens aktörer att behandla information om din skog.

När du har gett samtycket kan Finlands skogscentral överlåta skogsdata om din skog till de serviceleverantörer i skogsbranschen som du har valt samt ge dem tillgång till dina data i e-tjänsten som Skogscentralen erbjuder.

När tjänsteleverantörerna får tillgång till dina skogsdata kan de använda data när de erbjuder dig skogsbruksrelaterade tjänster, som till exempel utför arbeten som du har beställt eller ger dig råd i skogsvård.

Vi rekommenderar att du i stället för denna blankett ger samtycken i MinSkog.fi.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad

Med blanketten kan du ansöka om att registrera din organisation som användare av MinSkog.fi-aktörstjänsten.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad

Fyll i den här blanketten när du ansöker om att registrera din organisation som användare av MinSkog.fi-aktörstjänsten.

Välj de kommuner där ditt företag erbjuder tjänster till skogsägare. I MinSkog.fi når du de personer som äger skog eller som bor i de valda kommunerna.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad

Via skyddad e-post skickar du dokument till Skogscentralens registratorskontor datasäkert.

Du kan skicka till exempel tillstånd att hantera ärenden för anvädning av MinSkog.fi samt dokument och bilagor som rör samfällda skogar, skogsförseelser och konkurrensutsättning. De kan innehålla personuppgifter eller affärshemligheter som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Hantering och överlåtelse av uppgifter

Med blanketten kan du be att få tillgång till Skogscentralens skogsdata (personuppgifter) som gäller en specifik skogsägare.

Skicka blanketten till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad

Med blanketten kan du be att få kontaktuppgifter till skogsägaren från Skogscentralens datasystem, för direktmarknadsföring.

Leveransinformation

Skicka den undertecknade blanketten per skyddad e-post till Skogscentralens registratorskontor eller per post till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad

Ett förbud med vilket du förhindrar att uppgifter överlåts från Finlands skogscentrals system för skoglig information för att användas för direktmarknadsföring samt opinions- och marknadsundersökningar eller andra utskick som kan jämställas med de här.

Överlåtandet av kontaktuppgifter och förbudet mot det bygger på 9 § i lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011) samt 19 och 30 § i personuppgiftslagen.

Förbudet kan ges av en privat markägare (naturlig person).

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketten till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Med den här blanketten kan du be om att få kontrollera de personuppgifter om dig som är sparade i Skogscentralens register.

Skogscentralen ger dig på begäran kopior på dina personuppgifter.

Du kan välja i vilket format du vill få uppgifterna.

Leveransinformation

Lämna in begäran till Skogscentralen per skyddad e-post till registratorskontoret eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Begäran om kontaktuppgifter till en samfälld skogs förvaltningsnämnds medlemmar, suppleanter och ombudsmän samt de personer som har rätt att teckna den samfällda skogens namn, för direktmarknadsföring som anknyter till skogsbruk, ur registret över samfällda skogar, som ingår i Finlands skogscentrals skogsdatasystem.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad

Via skyddad e-post skickar du dokument till Skogscentralens registratorskontor datasäkert.

Du kan skicka till exempel tillstånd att hantera ärenden för anvädning av MinSkog.fi samt dokument och bilagor som rör samfällda skogar, skogsförseelser och konkurrensutsättning. De kan innehålla personuppgifter eller affärshemligheter som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt