Gå direkt till innehållet

Äga och använda skog

Använd, vårda, skydda

Man kan äga skog på olika sätt och på det sättet som bäst passar ens egen livssituation. Skogsägare har ofta många olika mål. Det är exempelvis vanligt att man samtidigt kombinerar åtgärder som främjar virkesproduktionen och naturens mångfald, rekreation, viltvård och landskapsvård i sin skog. Skogarnas betydelse i att motverka klimatförändringen som kolsänkor och -förråd är en del av helheten. 

En del av naturobjekten i skogen är så betydande för den biologiska mångfalden eller existensen av någon specifik art att de är skyddade av lagen. De viktigaste naturobjekten är skyddade i skogslagen eller i naturvårdslagen. 

Ägarformer

En lämplig ägandeform förtydligar och förenklar användningen av skogen.

Ägarbyte

Planera ägarbytet på en skogsfastighet väl.

Skogsbeskattning

Så här sköter du din skogsbeskattning.

Rättigheter och skyldigheter

Läs om dina rättigheter och skyldigheter.

Skogsvård och avverkningar

Skogsbruket ska vara hållbart ur alla synvinklar.

Naturhänsyn i ekonomiskog

Naturhänsyn är en del av allt skogsbruk.

Skydd av skog och vård av livsmiljöer

En del av naturobjekten i skogar är skyddade i lagen.

Regionala skogsprogram

Utvecklingsplaner och arbetsprogram för landskapen.