Gå direkt till innehållet

Utvecklingsprojekt

Aktiv projektverksamhet

Skogscentralen är en aktiv och initiativrik verkställare av utvecklingsprojekt i skogsbranschen. Med projekten främjar Skogscentralen mångsidig användning av skogen, näringsverksamhet och naturens mångfald.

En del av projekten är på Skogscentralens ansvar och i en del är Skogscentralen med som samarbetspart tillsammans med andra aktörer i skogs- och naturbranschen. Projekten kan vara lokala, men allt fler sträcker sig över flera landskap.

Utvecklingsprojektens teman kommer från kundernas behov eller från utvecklingsprogrammen. Extern projektfinansiering är en betydande resurs bland annat i arrangerandet av Skogscentralens utbildnings- och rådgivningsevenemang och i verkställandet av de regionala skogsprogrammen.

Projekten finansieras dels av Europeiska unionen, dels med nationella medel.