Gå direkt till innehållet

Skogscentralen.fi

Skogscentralen.fi är Finlands skogscentrals webbtjänst. Tjänsten uppehålls av Skogscentralens kommunikationsteam och för tjänstens tekniska utveckling ansvarar Finlands skogscentral. Tjänsten är riktad till skogsägare och aktörer samt andra som är intresserade av skogar. 

Webbtjänsten publiceras i finsk- och svenskspråkiga versioner. En del av innehållet finns också på engelska. 

Webbplatsen består av följande delar: 

  •  Att äga och använda skog: information om skogsägande, skogsbeskattning, skogsvård, skydd, rättigheter och skyldigheter samt regionala skogsprogram. 
  • Öppen skogs- och naturinformation: rapporter, statistik, kartpresentationer och gränssnitt utgående från Skogscentralens öppna skogs- och naturinformation. 
  • Ärenden: Skogscentralens viktigaste ärendetjänster och information om hantering och överlåtelse av uppgifter i Skogscentralen. 
  • Skogsbrukets stöd: information om kemera-stöd och beskogningsstödet. 
  • Aktuellt: aktuella nyheter, meddelanden, utbildningar och evenemang samt Skogscentralens utvecklingsprojekt. 
  • Information om oss: Finlands skogscentral som organisation och som arbets- och praktikplats. 

Kommunförteckningen i tjänsten har hämtats från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas Interoperabilitetsplattform. Statistikscentralen upprätthåller kommunlistan. 

Cookies

När du besöker någon av sidorna på vår webbplats sparar webbplatsen cookies, alltså små textfiler, från din apparat. Med hjälp av cookies samlar vi in webbplatsens besökarstatistik och analyserar information. I samband med insamlingen av informationen anonymiserar vi användarnas uppgifter. Vårt mål är att utveckla kvaliteten och innehållet på vår webbplats utgående från användarna.  

Google Analytics och React&Share sparar anonym information om besökarna. Informationen överlåts inte utanför EU eller EES, om det inte är nödvändigt för att kunna tekniskt genomföra Google Analytics-tjänstens informationshantering. Hanteringen av uppgifterna sker enligt lagstiftningen. Cookiedata kan endast användas av Finlands skogscentral. 

Cookies kan vara temporära eller bestående. Temporära cookies försvinner från din apparat när du stänger webbläsaren. Bestående cookies sparas i högst 14 månader. Informationen används ändå inte som sådan för analytiska ändamål, utan IP-adresserna anonymiseras för analytiken. Anonymiseringen av IP-adresserna har gjorts 23.3.2021. Information som har samlats in innan det sparas i 14 månader. 

Vissa cookies är nödvändiga för webbplatsens tekniska funktion och användningen av webbplatsen. Den här typens cookies samlar inte information om besökarna. Förutom den här typens cookies använder vi även sådana som mäter prestationsförmågan. 

Vi använder cookies som mäter prestationsförmågan för att förbättra webbplatsens funktionalitet genom att följa med hur vår webbplats används. Informationen som samlas in med den här typen av cookies är anonym och den används endast för att förbättra webbplatsens funktionalitet. 

Tillgänglighet

Innehållets nuvarande tillgänglighet: Motsvarar till kritiska delar WCAG 2.1, AA-nivåns krav.  

Upphovsrätt

Upphovsrätten till innehållet som finns på tjänsten hör till Finlands skogscentral om inte annat nämns. Textinnehållet på webbplatsen kan användas fritt och det är fritt att länka till sidorna, men källan måste anges. 

Upphovsrätten för fotografier, annat bildmaterial eller kartor hör till fotograferna, de som gjort bilderna eller Skogscentralen. Om användning av det här materialet måste man alltid komma överens skilt med Skogscentralen. 

Om användning av innehållet för kommersiella syften måste man också alltid komma överens skilt med Skogscentralen.  

Användning av medarbetarnas kontaktuppgifter för kommersiella syften, som all typ av direktmarknadsföring, är förbjudet.  

Ansvar

Finlands skogscentral ansvarar för webbtjänstens innehåll, som vi strävar efter att hålla så uppdaterat som möjligt. Vi strävar efter att genast korrigera fel som upptäckts. Vi ansvarar ändå inte för möjliga omedelbara eller indirekta skador som orsakats av att man anpassat råd och beräkningar som presenteras i tjänsten.  

Finlands skogscentral ansvarar inte för funktionen eller innehållet av tredje parters webbtjänster som delas i tjänsten. När användaren flyttar sig till en länkad sida godkänner användaren att sidorna inte längre är under Finlands skogscentrals kontroll och att Finlands skogscentral inte har möjligheter att påverka deras innehåll eller funktionalitet.  

Ansvarig redaktör

Sanna Talsta, chefredaktör
sanna.talstaatskogscentralen.fi