Gå direkt till innehållet

Skogscentralen - information om skogarna i Finland

Finlands skogscentral

Skogscentralen erbjuder öppen skogs- och naturinformation samt oberoende service för skogsägare som stöd i deras beslutsfattande och till hela skogsbranschens användning. Vi är med och främjar en hållbar användning av skog, som tar i beaktande skogens många värden. 

Som offentlig aktör ansvarar Skogscentralen för övervakning av skogslagstiftningen och beviljar stöd för vård av skog och natur. Skogscentralen vill hjälpa skogsägare att få både materiell och immateriell nytta av sin skog. Vi sammanför olika aktörer för att bygga upp god skogs- och naturvård.  

Finns det insektsskador i din skog?

Insektsskador börjar synas i skogen nu. Skogscentralen samlar anmälningarna om skogsskadeavverkningar i en öppen karttjänst. Kartan visar var avverkningar har anmälts på grund av insektsskador. Om man ser att det gjorts många anmälningar i närheten av ens egen skog bör man som skogsägare åka och kontrollera läget.

Bekanta dig med karttjänsten

De senaste nyheterna

Torvmarker som lämpar sig för askgödsling visas i ny karttjänst

Nyhet - 23.09.2022 08:38

En ny karttjänst som Finlands skogscentral tillhandahåller visar torvmarker som lämpar...

Europas största återställningsprojekt inleds i Tornedalen

Nyhet - 21.09.2022 08:23

Vattenmiljöerna i Torneälvens biflöden ska förbättras på båda sidor om gränsen i den...

Stödsystemet för skogsbruket förnyas

Nyhet - 20.09.2022 08:22

Ett nytt incitamentsystem för skogsbruket, som går under benämningen metka, kommer att...

Nya data för nästan 2,5 miljoner hektar privatägd skog publicerades

Nyhet - 08.09.2022 09:51

Nya data om skogar som Finlands skogscentral inventerade i fjol har blivit färdiga och...

Plock från innehållet

Naturhänsyn i ekonomiskog

Naturhänsyn är en del av allt skogsbruk.

Utvecklingsprojekt

Med projekten främjar Skogscentralen mångsidig användning av skogen.

Lediga jobb

Se Skogscentralens alla lediga jobb.

Skogscentralens tjänster för företag

Vi hjälper företag i skogsbranschen som vill utveckla sin affärsverksamhet.

Min Skog-tidningen utkommer på nätet

Artiklarna i kundtidningen Min Skog är riktade till skogsägare och alla som är intresserade av skog. Där hittar du aktuell och nyttig information om skogsvård, skogsbruk och användning av skog för rekreationsändamål. Nya artiklar publiceras varannan vecka.

Läs Min Skog-tidningen