Gå direkt till innehållet

Skogscentralen - information om skogarna i Finland

Finlands skogscentral

Skogscentralen erbjuder öppen skogs- och naturinformation samt oberoende service för skogsägare som stöd i deras beslutsfattande och till hela skogsbranschens användning. Vi är med och främjar en hållbar användning av skog, som tar i beaktande skogens många värden. 

Som offentlig aktör ansvarar Skogscentralen för övervakning av skogslagstiftningen och beviljar stöd för vård av skog och natur. Skogscentralen vill hjälpa skogsägare att få både materiell och immateriell nytta av sin skog. Vi sammanför olika aktörer för att bygga upp god skogs- och naturvård.  

Finns det insektsskador i din skog?

Insektsskador börjar synas i skogen nu. Skogscentralen samlar anmälningarna om skogsskadeavverkningar i en öppen karttjänst. Kartan visar var avverkningar har anmälts på grund av insektsskador. Om man ser att det gjorts många anmälningar i närheten av ens egen skog bör man som skogsägare åka och kontrollera läget.

Bekanta dig med karttjänsten

De senaste nyheterna

De första Pro skog-priserna delades ut till föregångare i skogsbranschen

Nyhet - 07.10.2022 08:13

Landskapens skogsråd prisbelönade under våren och sommaren personer, företag och samfund...

Dröjsmål i uppdateringen av egna skogsdata i slutet av året

Nyhet - 06.10.2022 12:53

Utförda skogsvårdsarbeten kan fortfarande anmälas i MinSkog.fi, men informationen uppdateras...

Tjänsterna med öppna skogs- och naturdata finns nu på en och samma plats

Nyhet - 06.10.2022 08:39

Vet du vilken information som finns att få om skogarna och naturen i Finland? En ny sammanfattning...

Vattenvård, hyggesbränning och vård av livsmiljöer – nu finns naturvårdsprojekt att söka

Nyhet - 05.10.2022 13:02

Finlands skogscentral öppnar en ny ansökningsrunda för naturvårdsprojekt 5.10.2022. Nu...

Plock från innehållet

Naturhänsyn i ekonomiskog

Naturhänsyn är en del av allt skogsbruk.

Utvecklingsprojekt

Med projekten främjar Skogscentralen mångsidig användning av skogen.

Lediga jobb

Se Skogscentralens alla lediga jobb.

Skogscentralens tjänster för företag

Vi hjälper företag i skogsbranschen som vill utveckla sin affärsverksamhet.

Min Skog-tidningen utkommer på nätet

Artiklarna i kundtidningen Min Skog är riktade till skogsägare och alla som är intresserade av skog. Där hittar du aktuell och nyttig information om skogsvård, skogsbruk och användning av skog för rekreationsändamål. Nya artiklar publiceras varannan vecka.

Läs Min Skog-tidningen