Skip to main content

Skogscentralen - information om skogarna i Finland

Finlands skogscentral

Skogscentralen erbjuder öppen skogs- och naturinformation samt oberoende service för skogsägare som stöd i deras beslutsfattande och till hela skogsbranschens användning. Vi är med och främjar en hållbar användning av skog, som tar i beaktande skogens många värden. 

Som offentlig aktör ansvarar Skogscentralen för övervakning av skogslagstiftningen och beviljar stöd för vård av skog och natur. Skogscentralen vill hjälpa skogsägare att få både materiell och immateriell nytta av sin skog. Vi sammanför olika aktörer för att bygga upp god skogs- och naturvård.  

Vi har förnyat vår webbplats och en del innehåll fattas tyvärr ännu på svenska. Vi strävar efter att publicera det svenskspråkiga innehållet så snabbt som möjligt.

Vad allt kan du bestämma om? Svara på enkänten och vinn en Helkama eller Stihl!

Som skogsägare bestämmer du om din skogs framtid. Nu frågar vi i tjänsten MinSkog.fi vilka frågor du kan besluta om. Du kan också delta i utlottningen av ett pris, som är antingen en Helkama-cykel eller en Stihl-röjsåg. Vinnaren får välja.

Logga in i MinSkog.fi, svara och delta i utlottningen!

De senaste nyheterna

Barrvirke med bark ska bort från skogen före högsommaren

Ägarna till avverkat virke måste se till att barrträdsvirke med bark transporteras bort...

Bästa lösningarna för att planera vård av torvmarksskog söks

En fjärdedel av trädbestånden i Finland är torvmarksskog. Torvmarksskog i skogsbruksanvändning...

Anmälda avverkningar efter skogsskador syns nu på kartan

Avverkningar som skogsägare och aktörer anmält på grund av skogsskador kan nu ses i en...

Enskilda vägar och broar behöver underhåll – stöd finns att få

I Finland finns det cirka 350 000 kilometer enskilda vägar. Att nätverket av enskilda...

Plock från innehållet

Beskogningsstöd

Beskogningsstöd kan fås för att beskoga mark som inte är i jord- eller...

Naturhänsyn i ekonomiskog

Naturhänsyn är en del av allt skogsbruk.

Utvecklingsprojekt

Hankkeiden avulla edistetään metsien kokonaiskestävää käyttöä.

Lediga jobb

Se Skogscentralens alla lediga jobb.

Min Skog-tidningen utkommer på nätet

Artiklarna i kundtidningen Min Skog är riktade till skogsägare och alla som är intresserade av skog. Där hittar du aktuell och nyttig information om skogsvård, skogsbruk och användning av skog för rekreationsändamål. Nya artiklar publiceras varannan vecka.

Läs Min Skog-tidningen