Skip to main content

Skogscentralen - information om skogarna i Finland

Finlands skogscentral

Skogscentralen erbjuder öppen skogs- och naturinformation samt oberoende service för skogsägare som stöd i deras beslutsfattande och till hela skogsbranschens användning. Vi är med och främjar en hållbar användning av skog, som tar i beaktande skogens många värden. 

Som offentlig aktör ansvarar Skogscentralen för övervakning av skogslagstiftningen och beviljar stöd för vård av skog och natur. Skogscentralen vill hjälpa skogsägare att få både materiell och immateriell nytta av sin skog. Vi sammanför olika aktörer för att bygga upp god skogs- och naturvård.  

Fixa min skog – äger jag skogsenergi?

Klenvirke som samlas ihop när unga skogar gallras tryggar tillgången till skogsenergi. Skogscentralen för en kampanj för att uppmuntra skogsägare att vårda sina ungskogar och ta tillvara klenvirke.

Läs mer om kampanjen

De senaste nyheterna

Skogscentralen omorganiserar och inleder samarbetsförhandlingar

Finlands skogscentral planerar en organisationsförändring och inleder samarbetsförhandlingar....

Nu söker vi igen verkställare av vatten- och naturvårdsarbeten

Finlands skogscentral öppnar årets tredje ansökning för naturvårdsprojekt 13.10.2021....

Otso Metsäpalvelut Oy:s konkurs kan leda till återkrav av kemera-stöd

Otso Metsäpalvelut Oy har lämnat in en konkursansökan, och detta kan påverka kemera-stöden...

De första beskogningsprojekten har genomförts – de flesta stödsökande inleder arbetet först i vår

Markägarna har visat stort intresse för stödet för beskogning av mark som inte är jord-...

Plock från innehållet

Kampanj: Skogsägare, du bestämmer!

Svara på enkäten i tjänsten MinSkog.fi, du kan vinna en cykel eller röjsåg....

Naturhänsyn i ekonomiskog

Naturhänsyn är en del av allt skogsbruk.

Utvecklingsprojekt

Hankkeiden avulla edistetään metsien kokonaiskestävää käyttöä.

Lediga jobb

Se Skogscentralens alla lediga jobb.

Min Skog-tidningen utkommer på nätet

Artiklarna i kundtidningen Min Skog är riktade till skogsägare och alla som är intresserade av skog. Där hittar du aktuell och nyttig information om skogsvård, skogsbruk och användning av skog för rekreationsändamål. Nya artiklar publiceras varannan vecka.

Läs Min Skog-tidningen