Gå direkt till innehållet

Skogscentralen - information om skogarna i Finland

Finlands skogscentral

Skogscentralen erbjuder öppen skogs- och naturinformation samt oberoende service för skogsägare som stöd i deras beslutsfattande och till hela skogsbranschens användning. Vi är med och främjar en hållbar användning av skog, som tar i beaktande skogens många värden. 

Som offentlig aktör ansvarar Skogscentralen för övervakning av skogslagstiftningen och beviljar stöd för vård av skog och natur. Skogscentralen vill hjälpa skogsägare att få både materiell och immateriell nytta av sin skog. Vi sammanför olika aktörer för att bygga upp god skogs- och naturvård.  

Naturproduktsbranschen har stor potential - läs företagstjänsternas framtidsrapport

Inhemska, rena naturprodukter intresserar och det finns också en efterfrågan på finländska naturprodukter i andra länder. Företag i branschen har alltså goda möjligheter att växa. Men råvarorna måste fås ut från skogen och till förädling effektivare och vi behöver öka ekocertifieringen. Dessutom skulle skogs- och naturproduktsbranschen gynnas av ökat samarbete.
Finlands skogscentrals framtidsrapport om naturproduktsbranschen berättar vilka möjligheter till affärsverksamhet det finns nu och i framtiden.

Läs framtidsrapporterna

De senaste nyheterna

Anna-Liisa Louko är Skogscentralens nya förvaltningsdirektör

Nyhet - 28.06.2022 08:04

Juris kandidat, forstmästare Anna-Liisa Louko har utsetts till ny förvaltningsdirektör...

Obarkat barrvirke ska bort från skogen före högsommaren

Nyhet - 17.06.2022 09:30

Ägarna till avverkat och obarkat barrträdsvirke måste se till att virket transporteras...

Hur kan samlingen, förädlingen och försäljningen av inhemska naturprodukter öka? – framtidsrapport berättar om möjligheterna

Nyhet - 16.06.2022 09:14

Det finns intresse för rena finländska naturprodukter, och det finns efterfrågan också...

Brister i artinformationen i tjänsten MinSkog.fi – aktuella uppgifter finns på webbplatsen laji.fi

Nyhet - 14.06.2022 11:21

I tjänsten MinSkog.fi visas förutom den skogs- och naturinformation som Skogscentralen...

Plock från innehållet

Naturhänsyn i ekonomiskog

Naturhänsyn är en del av allt skogsbruk.

Utvecklingsprojekt

Med projekten främjar Skogscentralen mångsidig användning av skogen.

Lediga jobb

Se Skogscentralens alla lediga jobb.

Information om Otso Metsäpalvelut Oy:s projekt

Frågor och svar om genomförandet av kemera-projekt efter Otsos konkurs.

Min Skog-tidningen utkommer på nätet

Artiklarna i kundtidningen Min Skog är riktade till skogsägare och alla som är intresserade av skog. Där hittar du aktuell och nyttig information om skogsvård, skogsbruk och användning av skog för rekreationsändamål. Nya artiklar publiceras varannan vecka.

Läs Min Skog-tidningen