Gå direkt till innehållet

Skogscentralen - information om skogarna i Finland

Finlands skogscentral

Skogscentralen erbjuder öppen skogs- och naturinformation samt oberoende service för skogsägare som stöd i deras beslutsfattande och till hela skogsbranschens användning. Vi är med och främjar en hållbar användning av skog, som tar i beaktande skogens många värden. 

Som offentlig aktör ansvarar Skogscentralen för övervakning av skogslagstiftningen och beviljar stöd för vård av skog och natur. Skogscentralen vill hjälpa skogsägare att få både materiell och immateriell nytta av sin skog. Vi sammanför olika aktörer för att bygga upp god skogs- och naturvård.  

Gallra ungskogen så mår den bra

Har du ungskog att vårda så är det bra läge att göra det nu. Efterfrågan på inhemsk skogsenergi växer, och klenvirket som gallras bort i ungskogar går bra att använda i energiproduktionen.

Läs mer om skogsvård och kampanjen Energi från skogen

De senaste nyheterna

Efterfrågan på energived ökar – färska uppgifter om områden med energived

Nyhet - 29.11.2022 08:19

Efterfrågan på energived har ökat i år i och med att importen från Ryssland har upphört...

Det finns efterfrågan på naturhänsyn i framtiden – åtgärdernas verkan kan förbättras ytterligare

Nyhet - 28.11.2022 14:13

Den biologiska mångfalden kan tryggas inte bara genom skydd, utan också genom naturhänsyn...

Aktuella uppgifter om flygekorrar har införts i MinSkog.fi

Nyhet - 25.11.2022 09:48

Flygekorren är en hotad skogsart vars förekomst kan påverka skogsbruket. Artens föröknings-...

Samarbetet mellan skogsägare och skogsproffs har ökat den biologiska mångfalden i ekonomiskogarna

Nyhet - 22.11.2022 08:35

I början av 2010-talet började man i skogsbranschen oroa sig för huruvida åtgärder för...

Plock från innehållet

Naturhänsyn i ekonomiskog

Naturhänsyn är en del av allt skogsbruk.

Utvecklingsprojekt

Med projekten främjar Skogscentralen mångsidig användning av skogen.

Lediga jobb

Se Skogscentralens alla lediga jobb.

Skogscentralens tjänster för företag

Vi hjälper företag i skogsbranschen som vill utveckla sin affärsverksamhet.

Min Skog-tidningen utkommer på nätet

Artiklarna i kundtidningen Min Skog är riktade till skogsägare och alla som är intresserade av skog. Där hittar du aktuell och nyttig information om skogsvård, skogsbruk och användning av skog för rekreationsändamål. Nya artiklar publiceras varannan vecka.

Läs Min Skog-tidningen