ÄRENDEN

Skicka E-post

kundtjanst(at)skogscentralen.fi

Ring kundtjänsten

tfn 029 432 407
vardagar kl. 8–16

Växel

029 432 400 (vardagar 8–16.15)

Bloggen

Nyheter

Naturresursinstitutet och Skogscentralen följer även denna sommar upp hur granbarkborrarna, som kan orsaka betydande skador framför allt i äldre granbestånd, förökar sig. Också skogsägarna bör... Läs mer »
Jord- och skogsbruksministeriet har berett ett lagförslag om en ändring av Finlands skogscentrals system för skoglig information. Enligt förslaget ska skoglig information och annan... Läs mer »
Finlands skogscentrals e-tjänst MinSkog.fi innehåller nu ännu mångsidigare natur- och miljödata. I tjänsten ser du om fornlämningar, flygekorrens boplatser eller andra hotade arter har... Läs mer »

Kemera-ärenden i e-tjänsten MinSkog.fi, finansieringsansökan och anmälan om verkställande