ÄRENDEN

Skicka E-post

kundtjanst(at)skogscentralen.fi

Ring kundtjänsten

tfn 029 432 407 (lna/msa)
vardagar kl. 8–16

Växel

029 432 400 (vardagar 8–16.15)

Bloggen

Nyheter

Den nya lagen om enskilda vägar trädde i kraft den 1.1.2019. Den ersatte därmed den gamla lagen om enskilda vägar från 1963. Den nya lagtexten är mer lättläst än den gamla och ger väglaget... Läs mer »
Vinterstormen Aapeli som härjade i Finland efter nyår orsakade mest vindskador i skogarna i Österbotten. Där är skadorna i storleksklassen 100 000 kubikmeter virke. Utan stormen skulle det här... Läs mer »
Finlands skogscentral fick in över 136 000 anmälningar om användning av skog under år 2018. Anmälningarna gällde planerade avverkningar på sammanlagt 809 702 hektar, varav 574 110 hektar i... Läs mer »