Skip to main content

Skogscentralen - information om skogarna i Finland

Finlands skogscentral

Skogscentralen erbjuder öppen skogs- och naturinformation samt oberoende service för skogsägare som stöd i deras beslutsfattande och till hela skogsbranschens användning. Vi är med och främjar en hållbar användning av skog, som tar i beaktande skogens många värden. 

Som offentlig aktör ansvarar Skogscentralen för övervakning av skogslagstiftningen och beviljar stöd för vård av skog och natur. Skogscentralen vill hjälpa skogsägare att få både materiell och immateriell nytta av sin skog. Vi sammanför olika aktörer för att bygga upp god skogs- och naturvård.  

I Finlands skogscentral pågår tio olika Fånga kolet-projekt

Projekten inom forsknings- och innovationsprogrammet Fånga kolet, finansierat av Jord- och skogsbruksministeriet, utvecklar forskningsbaserade lösningar för att minska markanvändningens koldioxidutsläpp samt upprätthålla och stärka kolsänkorna och kollagren.

Vid Finlands skogscentral pågår tio olika Fånga kolet-projekt.

Läs mer om Skogscentralens Fånga kolet-projekt

De senaste nyheterna

Nya projekt satsar på klimatgärningar och skogshälsa

Finlands skogscentral är med i tio Fånga kolet-projekt, som finansieras av Jord- och...

Vatten återförs från dikningsområden till skyddade myrar

Finlands skogscentral och Tapio planerar att återföra vatten från dikade områden till...

Vilka mål har du ställt för skogsägandet?

Du som är skogsägare har rätt att själv bestämma hur du använder din skog. Du kan definiera...

Kan KL-skivor lösa utmaningen med virkesdrivning på mjuk mark?

Skivor av korslimmat massivt trä kan vara en möjlighet att svara på behovet av virkesdrivning...

Plock från innehållet

Kampanj: Skogsägare, du bestämmer!

Svara på enkäten i tjänsten MinSkog.fi, du kan vinna en cykel eller röjsåg....

Naturhänsyn i ekonomiskog

Naturhänsyn är en del av allt skogsbruk.

Utvecklingsprojekt

Hankkeiden avulla edistetään metsien kokonaiskestävää käyttöä.

Lediga jobb

Se Skogscentralens alla lediga jobb.

Min Skog-tidningen utkommer på nätet

Artiklarna i kundtidningen Min Skog är riktade till skogsägare och alla som är intresserade av skog. Där hittar du aktuell och nyttig information om skogsvård, skogsbruk och användning av skog för rekreationsändamål. Nya artiklar publiceras varannan vecka.

Läs Min Skog-tidningen