Skip to main content

Skogscentralen - information om skogarna i Finland

Finlands skogscentral

Skogscentralen erbjuder öppen skogs- och naturinformation samt oberoende service för skogsägare som stöd i deras beslutsfattande och till hela skogsbranschens användning. Vi är med och främjar en hållbar användning av skog, som tar i beaktande skogens många värden. 

Som offentlig aktör ansvarar Skogscentralen för övervakning av skogslagstiftningen och beviljar stöd för vård av skog och natur. Skogscentralen vill hjälpa skogsägare att få både materiell och immateriell nytta av sin skog. Vi sammanför olika aktörer för att bygga upp god skogs- och naturvård.  

Vi har förnyat vår webbplats och en del innehåll fattas tyvärr ännu på svenska. Vi strävar efter att publicera det svenskspråkiga innehållet så snabbt som möjligt.

De senaste nyheterna

Mängden samfälld skog ökar i jämn takt

35 nya samfällda skogar grundades i Finland förra året. I början av det här året fanns...

Tjällossningen går hårt åt enskilda vägar – här är tre tips för underhållet

Tjällossningen väntas bli tuff för grusvägarna den här våren. Hur tuff beror mycket på...

Plantbestånden vårdas bra – men arealen möter inte skogsvårdsbehovet

Finlands skogscentral granskar kontinuerligt plantbestånd som vårdats med statligt kemera-stöd....

Ansökan om beskogningsstöd började livligt

I början av mars blev det möjligt att ansöka om beskogningsstöd, och markägarna har ansökt...

Plock från innehållet

Beskogningsstöd

Beskogningsstöd kan fås för att beskoga mark som inte är i jord- eller...

Naturhänsyn i ekonomiskog

Naturhänsyn är en del av allt skogsbruk.

Lediga jobb

Se Skogscentralens alla lediga jobb.

Min Skog-tidningen utkommer på nätet

Artiklarna i kundtidningen Min Skog är riktade till skogsägare och alla som är intresserade av skog. Där hittar du aktuell och nyttig information om skogsvård, skogsbruk och användning av skog för rekreationsändamål. Nya artiklar publiceras varannan vecka.

Läs Min Skog-tidningen