Gå direkt till innehållet

Skogscentralen - information om skogarna i Finland

Finlands skogscentral

Skogscentralen erbjuder öppen skogs- och naturinformation samt oberoende service för skogsägare som stöd i deras beslutsfattande och till hela skogsbranschens användning. Vi är med och främjar en hållbar användning av skog, som tar i beaktande skogens många värden. 

Som offentlig aktör ansvarar Skogscentralen för övervakning av skogslagstiftningen och beviljar stöd för vård av skog och natur. Skogscentralen vill hjälpa skogsägare att få både materiell och immateriell nytta av sin skog. Vi sammanför olika aktörer för att bygga upp god skogs- och naturvård.  

Finns det insektsskador i din skog?

Insektsskador börjar synas i skogen nu. Skogscentralen samlar anmälningarna om skogsskadeavverkningar i en öppen karttjänst. Kartan visar var avverkningar har anmälts på grund av insektsskador. Om man ser att det gjorts många anmälningar i närheten av ens egen skog bör man som skogsägare åka och kontrollera läget.

Bekanta dig med karttjänsten

De senaste nyheterna

Nu syns insektsskador i skogen – karttjänst ger en bild av läget

Nyhet - 09.08.2022 09:28

Stora mängder avverkningar som sker på grund av insektsskador har anmälts till Finlands...

Skyldigheten att bekämpa rottickan återgår till det normala

Nyhet - 04.08.2022 13:15

Skyldigheten att bekämpa rotticka återgår till det normala 15.8.2022. Från och med då...

Hur beaktas hotade arter i skogsbruket?

Nyhet - 04.08.2022 12:18

När skogsägare vill avverka måste de först göra en anmälan om användning av s

Det ser bra ut för blåbären

Nyhet - 11.07.2022 11:05

Fjolåret gav en sedvanlig blåbärsskörd, och 5,3 miljoner kilogram som gick till försäljning....

Plock från innehållet

Naturhänsyn i ekonomiskog

Naturhänsyn är en del av allt skogsbruk.

Utvecklingsprojekt

Med projekten främjar Skogscentralen mångsidig användning av skogen.

Lediga jobb

Se Skogscentralens alla lediga jobb.

Skogscentralens tjänster för företag

Vi hjälper företag i skogsbranschen som vill utveckla sin affärsverksamhet.

Min Skog-tidningen utkommer på nätet

Artiklarna i kundtidningen Min Skog är riktade till skogsägare och alla som är intresserade av skog. Där hittar du aktuell och nyttig information om skogsvård, skogsbruk och användning av skog för rekreationsändamål. Nya artiklar publiceras varannan vecka.

Läs Min Skog-tidningen