Skip to main content

Skogscentralen - information om skogarna i Finland

Finlands skogscentral

Skogscentralen erbjuder öppen skogs- och naturinformation samt oberoende service för skogsägare som stöd i deras beslutsfattande och till hela skogsbranschens användning. Vi är med och främjar en hållbar användning av skog, som tar i beaktande skogens många värden. 

Som offentlig aktör ansvarar Skogscentralen för övervakning av skogslagstiftningen och beviljar stöd för vård av skog och natur. Skogscentralen vill hjälpa skogsägare att få både materiell och immateriell nytta av sin skog. Vi sammanför olika aktörer för att bygga upp god skogs- och naturvård.  

Vi har förnyat vår webbplats och en del innehåll fattas tyvärr ännu på svenska. Vi strävar efter att publicera det svenskspråkiga innehållet så snabbt som möjligt.

De senaste nyheterna

Plantskola testar biokolets inverkan på granens tillväxt

På plantskolan såddes i april nästan 10 000 granar i en blandning av växttorv och biokol....

Besluten om beskogningsstöd har kommit igång – fördröjningar i behandlingen

Skogscentralen har så här långt fått in ungefär 900 ansökningar om stöd för beskogning....

Nytt verktyg gör det lättare att välja naturvårdsträd

Ett nytt tekniskt verktyg har utvecklats för att göra det lättare att planera och lämna...

Naturlig förnyelse kräver skicklighet

I vår finns det ovanligt goda förutsättningar att få en bra tallplantskog genom naturlig...

Plock från innehållet

Beskogningsstöd

Beskogningsstöd kan fås för att beskoga mark som inte är i jord- eller...

Naturhänsyn i ekonomiskog

Naturhänsyn är en del av allt skogsbruk.

Lediga jobb

Se Skogscentralens alla lediga jobb.

Min Skog-tidningen utkommer på nätet

Artiklarna i kundtidningen Min Skog är riktade till skogsägare och alla som är intresserade av skog. Där hittar du aktuell och nyttig information om skogsvård, skogsbruk och användning av skog för rekreationsändamål. Nya artiklar publiceras varannan vecka.

Läs Min Skog-tidningen