Gå direkt till innehållet

Skogscentralen - information om skogarna i Finland

Finlands skogscentral

Skogscentralen erbjuder öppen skogs- och naturinformation samt oberoende service för skogsägare som stöd i deras beslutsfattande och till hela skogsbranschens användning. Vi är med och främjar en hållbar användning av skog, som tar i beaktande skogens många värden. 

Som offentlig aktör ansvarar Skogscentralen för övervakning av skogslagstiftningen och beviljar stöd för vård av skog och natur. Skogscentralen vill hjälpa skogsägare att få både materiell och immateriell nytta av sin skog. Vi sammanför olika aktörer för att bygga upp god skogs- och naturvård.  

Framtidsrapporter hjälper planera företagsverksamheten

Skogscentralen ger i år ut fem framtidsrapporter för företagare i olika branscher. I rapporterna belyser vi utsikterna för skogsbranschen och ger praktiska tips till företagare. Den första rapporten handlar om skogsenergi, som hänger ihop med försörjningsberedskapen. Framtidsrapporten publiceras på svenska inom maj månad.

Läs framtidsrapporten

De senaste nyheterna

Fler grova naturvårdsträd kvar efter avverkning – ytterligare förbättringar behövs inom vattenvården

Nyhet - 20.05.2022 09:22

Finlands skogscentral gör varje år en bedömning av hur naturvärdena har tagits i beaktande...

Miljöstödet intresserar – användningen av skogsvårdsstöd dalar

Nyhet - 19.05.2022 09:27

Finlands skogscentral har i år ingått klart fler miljöstödsavtal med skogsägare än under...

Verkställare söks till vattenvårdsprojekt och återställande av livsmiljöer

Nyhet - 18.05.2022 10:16

Finlands skogscentral öppnar årets andra ansökningsrunda för naturvårdsprojekt 18.5.2022. Nu...

Ändringar i karttjänsten för avverkningsanmälningar

Nyhet - 17.05.2022 13:23

På Finlands skogscentrals webbplats finns en webbläsarbaserad karttjänst med inkomna...

Plock från innehållet

Naturhänsyn i ekonomiskog

Naturhänsyn är en del av allt skogsbruk.

Utvecklingsprojekt

Med projekten främjar Skogscentralen mångsidig användning av skogen.

Lediga jobb

Se Skogscentralens alla lediga jobb.

Information om Otso Metsäpalvelut Oy:s projekt

Frågor och svar om genomförandet av kemera-projekt efter Otsos konkurs.

Min Skog-tidningen utkommer på nätet

Artiklarna i kundtidningen Min Skog är riktade till skogsägare och alla som är intresserade av skog. Där hittar du aktuell och nyttig information om skogsvård, skogsbruk och användning av skog för rekreationsändamål. Nya artiklar publiceras varannan vecka.

Läs Min Skog-tidningen