Skip to main content

Skogscentralen - information om skogarna i Finland

Finlands skogscentral

Skogscentralen erbjuder öppen skogs- och naturinformation samt oberoende service för skogsägare som stöd i deras beslutsfattande och till hela skogsbranschens användning. Vi är med och främjar en hållbar användning av skog, som tar i beaktande skogens många värden. 

Som offentlig aktör ansvarar Skogscentralen för övervakning av skogslagstiftningen och beviljar stöd för vård av skog och natur. Skogscentralen vill hjälpa skogsägare att få både materiell och immateriell nytta av sin skog. Vi sammanför olika aktörer för att bygga upp god skogs- och naturvård.  

Fixa min skog – äger jag skogsenergi?

Klenvirke som samlas ihop när unga skogar gallras tryggar tillgången till skogsenergi. Skogscentralen för en kampanj för att uppmuntra skogsägare att vårda sina ungskogar och ta tillvara klenvirke.

Läs mer om kampanjen

De senaste nyheterna

Rottickan bekämpas huvudsakligen bra i skogsbruket

Bekämpningen av rotticka lyckas bra på merparten av de avverkningsytor som Finlands skogscentral...

Ange skogsskador med sifferkod i anmälan om användning av skog – bara nödvändiga uppgifter i tilläggsuppgifterna

Skogsskador ska anges i anmälan om användning av skog i de fall då skadan är orsaken...

Skogsinventeringen framskrider enligt planerna

Den skogsinventeringsrunda som inleddes i fjol är i full gång. Under sommaren har laserskanningar...

Registret över samfällda skogar har öppnats – enklare än någonsin att söka uppgifter

Finlands skogscentral upprätthåller registret över samfällda skogar, som nu publicerats...

Plock från innehållet

Kampanj: Skogsägare, du bestämmer!

Svara på enkäten i tjänsten MinSkog.fi, du kan vinna en cykel eller röjsåg....

Naturhänsyn i ekonomiskog

Naturhänsyn är en del av allt skogsbruk.

Utvecklingsprojekt

Hankkeiden avulla edistetään metsien kokonaiskestävää käyttöä.

Lediga jobb

Se Skogscentralens alla lediga jobb.

Min Skog-tidningen utkommer på nätet

Artiklarna i kundtidningen Min Skog är riktade till skogsägare och alla som är intresserade av skog. Där hittar du aktuell och nyttig information om skogsvård, skogsbruk och användning av skog för rekreationsändamål. Nya artiklar publiceras varannan vecka.

Läs Min Skog-tidningen