Skip to main content

Skogscentralen - information om skogarna i Finland

Finlands skogscentral

Skogscentralen erbjuder öppen skogs- och naturinformation samt oberoende service för skogsägare som stöd i deras beslutsfattande och till hela skogsbranschens användning. Vi är med och främjar en hållbar användning av skog, som tar i beaktande skogens många värden. 

Som offentlig aktör ansvarar Skogscentralen för övervakning av skogslagstiftningen och beviljar stöd för vård av skog och natur. Skogscentralen vill hjälpa skogsägare att få både materiell och immateriell nytta av sin skog. Vi sammanför olika aktörer för att bygga upp god skogs- och naturvård.  

Fixa min skog - äger jag skogsenergi?

Klenvirke som samlas ihop när unga skogar gallras tryggar tillgången till skogsenergi. Skogscentralen för en kampanj för att uppmuntra skogsägare att vårda sina ungskogar och ta tillvara klenvirke.

Läs mer om kampanjen

De senaste nyheterna

Generalplanerna syns igen på fastighetskartan i MinSkog.fi

Skogsägare kan igen kontrollera i tjänsten MinSkog.fi om deras skogsfastigheter är belägna...

Skogsvägen behöver underhållas regelbundet

Finlands skogscentral har granskat skogsvägar som har byggts eller grundförbättrats med...

Skogscentralens samarbetsförhandlingar avslutades

Samarbetsförhandlingarna vid Skogscentralen avslutades onsdagen den 24 november. Målet...

Torvmarksskogarna förnyas fortfarande mest genom kalhuggning

Av de anmälningar om användning av skog som kommit in till Skogscentralen framgår det...

Plock från innehållet

Naturhänsyn i ekonomiskog

Naturhänsyn är en del av allt skogsbruk.

Utvecklingsprojekt

Med projekten främjar Skogscentralen mångsidig användning av skogen.

Lediga jobb

Se Skogscentralens alla lediga jobb.

Information om Otso Metsäpalvelut Oy:s projekt

Frågor och svar om genomförandet av kemera-projekt efter Otsos konkurs.

Min Skog-tidningen utkommer på nätet

Artiklarna i kundtidningen Min Skog är riktade till skogsägare och alla som är intresserade av skog. Där hittar du aktuell och nyttig information om skogsvård, skogsbruk och användning av skog för rekreationsändamål. Nya artiklar publiceras varannan vecka.

Läs Min Skog-tidningen