Skip to main content

Hakkuuaikomukset

Metsäkeskus julkaisee seurantatietoa metsänkäyttöilmoituksen mukaisista hakkuuaikomuksista.  

Metsänomistajan velvoitteena on tehdä hakkuuaikeista ennakkoon metsänkäyttöilmoitus Metsäkeskukselle. Metsälain mukainen velvoite koskee kaikkia kaupallisia hakkuita laissa mainituin vähäisin poikkeuksin. Metsänkäyttöilmoitus sisältää muun muassa tiedot aiotun hakkuun sijainnista, pinta-alasta ja hakkuutavasta. 

Karttanäkymä Metsäkeskukseen toimitetuista metsänkäyttöilmoituksista 

Viikkoseuranta koostaa arvion hakkuukertymän määrästä (m³/ha) ja kantorahakertymästä (€) vuoden alusta. Karttapalvelu näyttää saapuneet metsänkäyttöilmoitukset paikkatietona. Vuosittain tuotetaan myös tilasto hakkuutavoista. 

Tietotuotekuvaus sisältää tarkempaa tietoa seurantatiedon tuottamisesta:

Hakkuuaikomusgraafin (Power BI-raportti) käyttöohje:

Yleisohje Power BI -raportteihin:

Aineisto on saatavilla myös rajapintana ja paikkatietoaineistoina

Vuosittain koottava hakkuutapatilasto: 

Aineisto on vapaasti ladattavissa myös Excel-taulukkona. Huom! Kokonaisen vuoden aineisto on noin 30 Mt.  

 

Metsänkäyttöilmoitus

Metsänkäyttöilmoitus on tehtävä Suomen metsäkeskukselle viimeistään kymmenen päivää ja aikaisintaan kolmen vuotta ennen hakkuun tai muun toimenpiteen aloittamista. Metsäkeskus voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen ilmoituksen tekemisen määräajasta.  

Metsänkäyttöilmoitus on tehtävä kasvatushakkuusta, uudistushakkuusta, metsätuhon johdosta tehtävästä hakkuusta ja muusta hakkuusta sekä erityisen tärkeiden elinympäristöjen käsittelystä. 

Lisätietoja

Metsäkeskuksen asiakastuki
asiakastukiatmetsakeskus.fi
029 432 409