Siirry pääsisältöön

Metsäkeskus saa tietoa hakkuuaikomuksista metsänkäyttöilmoituksista. Tällä sivulla julkaistaan seurantatietoa hakkuuaikomuksista.

  Metsänkäyttöilmoitukset

  Metsänomistajan velvoitteena on tehdä suunnitelluista hakkuista ennakkoon metsänkäyttöilmoitus Metsäkeskukselle. Velvoitteesta on säädetty metsälaissa, ja se koskee kaikkia kaupallisia hakkuita laissa mainituin vähäisin poikkeuksin.  Metsänkäyttöilmoitus sisältää muun muassa tiedot aiotun hakkuun sijainnista, pinta-alasta ja hakkuutavasta.

  Metsäkeskukseen saapuneita metsänkäyttöilmoituksia voi tarkastella paikkatietona karttapalvelusta.

  Metsänkäyttöilmoitukset ovat saatavilla myös rajapintana ja paikkatietoaineistoina.

  Hakkuuaikomusten viikkoseuranta

  Hakkuuaikomusten viikkoseuranta -raportti koostaa arvion hakkuukertymän määrästä (m³/ha) ja kantorahakertymästä (€) viikoittain. Hakkuuaikomuksia voi tarkastella raportilta alueittain, hakkuutavoittain ja omistajaryhmittäin. Kuluvan vuoden lisäksi tietoja voi tarkastella myös vuosilta 2016–2022.

  Karttapalvelu näyttää arvion hakkuukertymän määrästä ja kantorahakertymästä paikkatietona. Karttapalvelussa tietoja voidaan tarkastella kunnittain ja AMO-alueittain kuluvan vuoden osalta.

  Hakkuuaikomukset hakkuutavoittain

  Hakkuuaikomukset hakkuutavoittain -raportilta tietoja suunnitelluista hakkuista voi tarkastella hakkuutapojen mukaan ryhmiteltynä.

  Ladattavat aineistot

  Metsänkäyttöilmoitus

  Metsänkäyttöilmoitus on tehtävä Suomen metsäkeskukselle viimeistään kymmenen päivää ja aikaisintaan kolmen vuotta ennen hakkuun tai muun toimenpiteen aloittamista. Metsäkeskus voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen ilmoituksen tekemisen määräajasta.  

  Metsänkäyttöilmoitus on tehtävä kasvatushakkuusta, uudistushakkuusta, metsätuhon johdosta tehtävästä hakkuusta ja muusta hakkuusta sekä erityisen tärkeiden elinympäristöjen käsittelystä. 

  Lisätietoja

  Metsäkeskuksen asiakastuki
  asiakastukiatmetsakeskus.fi
  029 432 409