Gå direkt till innehållet

Skogsbeskattning

Så här sköter du dina skatteärenden

Inkomsten från virkesförsäljning är kapitalinkomst. Den skattskyldige, det vill säga skogsägaren (eller den som idkar skogsbruk utifrån en besittningsrätt), meddelar sin beskattningsbara inkomst till skattemyndigheten, vilka avdrag som ska göras på inkomsten samt övriga uppgifter som inverkar på beskattningen. 

En skogsägare kan vara momsskyldig som primärproducent. En skogsägare som idkar momsskattepliktig verksamhet ska anmäla sig till registret över momsskyldiga.

Inkomsbeskattning

Inkomsten från virkesförsäljning är kapitalinkomst.

Momsbeskattning

En skogsägare kan vara momsskyldig som primärproducent.

Skattetips

Håll dig uppdaterad om skogsbeskattning.