Gå direkt till innehållet

Skogs- och naturinformation

Den öppna skogs- och naturinformationen är tillgänglig för alla

Finlands skogscentral samlar in och distribuerar information om skogarna i Finland. Största delen av materialet som Skogscentralen samlat är öppet och tillgängligt i elektroniskt format enligt skogsdatalagen (lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information 419/2011). Skogscentralens material innehåller bland annat information om skogarnas ståndorter och bestånd, särskilt viktiga livsmiljöer, vattenvård och användning av skog. 

I samband med den öppna skogs- och naturinformationen överlåts inte skogsägares person- eller kontaktuppgifter. Om den som utnyttjar informationen kopplar samman öppen skoglig information med ägaruppgifter är det på den personens ansvar att se till att de skyldigheter som finns kring skydd av personuppgifter följs.  

Skogscentralens öppna material offentliggörs med licensen Creative Commons Erkännande 4.0 (på finska) (CC BY 4.0). Allt material under licensen kan användas fritt på alla sätt, under förutsättningen att källan namnges. Det måste även anges om några ändringar har gjorts i materialet. Man kan exempelvis namnge källan så här: Innehåller material [materialet] av Finlands skogscentral 01/2020.  

På andra producenters material som finns i tjänsten tillämpas de producenternas användningsvillkor.   

Skoglig information

Information om figurer med skogstillgångar, skogarnas drivningsduglighet...

Naturinformation

Information om särskilt viktiga livsmiljöer, naturvård och vattenvård.

Information om användning av skog

Bekanta dig med information om användningen av skog.

Information om skogsägande

Bekanta dig med information om finländska skogsägare.

Upprätthållandet av informationen

Bekanta dig med upprätthållandet av skogs- och naturinformationen.

Material för geodataprogram

Geodatamaterial, gränssnitt och standardisering av skogsdata

Hantering och överlåtelse av uppgifter

Uppgifterna används enligt skogsdata-, offentlighets- och dataskyddslagen.