Skip to main content

Skoglig information

Bekanta dig med skogsdatamaterialet

I skogsdatamaterialet hittar du olika uppgifter om skogsdatafigurer, drivningsduglighet och skogsskador. Det finns till exempel information om tillgången till skogsdata, om älgskador och om olika skogsarbeten på kartan.