Skip to main content

Nyhetsbrev

Skogscentralen sänder nyhetsbrev till skogsägare och aktörer.

Min Skog-tidningens nyhetsbrev

Vi skickar Min Skog-tidningens nyhetsbrev ungefär sex gånger om året. Brevet skickas till alla skogsägare och skogsbranschens aktörer som har gett sin e-postadress till oss för ändamålet. I nyhetsbrevet berättar vi om de nyaste artiklarna i tidningen och om aktuella bloggtexter.

Min Skog-tidningens nyhetsbrev kan du beställa via nättidningen.

Regionala nyhetsbrev till intressentgrupper

Vi skickar regionala nyhetsbrev till intressentgrupperna fyra gånger om året. De går till skogsbranschens aktörer och andra intressentgrupper. Nyhetsbrevet berättar om aktuella nyheter i skogsbranschen och sådant som är aktuellt på området. Nyhetsbrevet skickas på Skogscentralens fem serviceområden och södra områdets görs på finska och svenska. Du kan beställa nyhetsbrev från flera områden om du så vill.

Beställ nyhetsbrevet för intressentgrupper

Regionala utbildningsbrev för skogsbranschens aktörer

I utbildningsbrevet finns information om Skogscentralens regionala utbildningar för aktörer. Dessutom kan vi i brevet berätta om större riksomfattande utbildningar och om aktuella utbildningsteman. Utbildningsbreven skickas 3-4 gånger om året.

Beställ utbildningsbrev

MinSkog.fi-nyhetsbrev

Nyhetsbrevet för e-tjänsten MinSkog.fi skickas till alla skogsägare och aktörer som har loggat in i tjänsten. Det går inte att prenumerera på brevet skilt.

Att avbeställa nyhetsbrev

Om du får ett nyhetsbrev av Skogscentralen som du inte vill ha kan du avbeställa det via länken Avbeställ nyhetsbrevet som finns sist i brevet.