Gå direkt till innehållet

Nyhetsbrev

Skogscentralen sänder nyhetsbrev till skogsägare och aktörer.

Regionala nyhetsbrev till intressentgrupper

Vi skickar regionala nyhetsbrev till intressentgrupperna fyra gånger om året. De går till skogsbranschens aktörer och andra intressentgrupper. Nyhetsbrevet berättar om aktuella nyheter i skogsbranschen och sådant som är aktuellt på området. Nyhetsbrevet skickas på Skogscentralens fyra serviceområden och södra områdets görs på finska och svenska. Du kan beställa nyhetsbrev från flera områden om du så vill.

Beställ nyhetsbrevet för intressentgrupper

Regionala utbildningsbrev för skogsbranschens aktörer

I utbildningsbrevet finns information om Skogscentralens regionala utbildningar för aktörer. Dessutom kan vi i brevet berätta om större riksomfattande utbildningar och om aktuella utbildningsteman. Utbildningsbreven skickas 3-4 gånger om året.

Beställ utbildningsbrev

MinSkog.fi-nyhetsbrev

Nyhetsbrevet för e-tjänsten MinSkog.fi skickas till alla skogsägare och aktörer som har loggat in i tjänsten. Det går inte att prenumerera på brevet skilt.

Att avbeställa nyhetsbrev

Om du får ett nyhetsbrev av Skogscentralen som du inte vill ha kan du avbeställa det via länken Avbeställ nyhetsbrevet som finns sist i brevet.