Skip to main content

MinSkog.fi

Tjänsten MinSkog.fi är en avgiftsfri e-tjänst för skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Webbplatsen förnyas – Tjänsten MinSkog.fi fortsätter som hittills

Skogscentralens alla tjänster, även MinSkog.fi, finns nu på samma webbplats. Du loggar in i tjänsten MinSkog.fi i övre högra hörnet på varje sida. Det går också att logga in via Logga in-rutorna som syns nedan. 

Själva e-tjänsten och sättet att använda den är oförändrade. Datasäkerheten vid inloggningen har förbättrats ytterligare och du kan med gott mod logga in i din egen skog.

Vad allt kan du bestämma om? Svara på enkäten och vinn!

Som skogsägare bestämmer du om din skogs framtid. Nu frågar vi i tjänsten MinSkog.fi vilka frågor du kan besluta om. Du kan också delta i utlottningen av ett pris, som är antingen en Helkama-cykel eller en Stihl-röjsåg. Vinnaren får välja.

Logga in i MinSkog.fi, svara och delta i utlottningen!
MinSkog.fi för skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Nyttan för skogsägare

Sköta skogsärenden och hålla kontakt med skogsbranschens aktörer.

Inloggning för skogsägare

Logga in i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat.

Bra att veta

Tips och aktuell information om användningen av tjänsten.

Tekniska anvisningar och användarvillkor

Läs de tekniska anvisningarna och användarvillkoren.

Nyttan för aktörer

Du hittar nya kunder och får tillgång till flygfoton och kartor.

Registrering av en aktör

Fyll i och skicka in registreringsansökan.

Inloggning för aktörer

Logga in i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat.

MinSkog.fi-aktörer på kartan

Sök tjänsteleverantörer som registrerat sig i aktörstjänsten.

Skogsägare, du bestämmer!

Med kampanjen i MinSkog.fi vill vi väcka tankar om skogsägarens rätt att bestämma över sin egen skog. På kampanjsidan hittar du svaren på vad skogsägaren kan bestämma helt själv, delvis själv och vad som dikteras av lagen.

Läs mer om kampanjen Skogsägare, du bestämmer!