Gå direkt till innehållet

Kemera-stöd

Stöd för skogsvård

Kemera-stödlagen upphör - lämna in ansökningar senast 1.10.2023

Alla ansökningar om kemera-stöd ska vara inlämnade till skogscentralen senast 1.10.2023. Kemera-lagen slutar att vara i kraft 31.12.2023.

De kemera-stöd som Skogscentralen beviljar är avsedda för att stöda privata markägares skogsbruk. Kemera-stöd kan beviljas bara för områden där skogslagen gäller. Kemera-stöden är beskattningsbar inkomst.

Vill du ha aktuell information om Otso Metsäpalvelut Oy:s projekt?

Frågor och svar om verkställandet av kemera-projekten efter Otsos konkurs

Öppet tillgängligt material

I Skogscentralens material för öppet tillgänglig skogs- och naturinformation finns information till exempel om de områden som har beviljats kemera-stöd. Här finns också information om när stödet beviljades och arbetsslaget samt årssammandrag över sökt och beviljat kemera-stöd.

Information om kemera-stöd

Bekanta dig med villkoren och förutsättningarna för kemera-stöd.

Miljöstöd

Miljöstödet är ett av sätten att verkställa METSO-programmet.

Naturvårdsprojekt

Information om att söka stöd för naturvårdsprojekt.

Granskningen av kemera-arbeten

Skogscentralen granskar kemera-projekt årligen.