Skip to main content

Kemera-stöd

Stöd för skogsvård

De kemera-stöd som Skogscentralen beviljar är avsedda för att stöda privata markägares skogsbruk. Stöd måste sökas innan arbetet inleds. När arbetet är slutfört ska det meddelas till Skogscentralen med en anmälan om verkställande.  

Kemera-stöd kan beviljas bara för områden där skogslagen gäller. Kemera-stöden är beskattningsbar inkomst.

Information om kemera-stöd

Bekanta dig med villkoren och förutsättningarna för kemera-stöd.

Miljöstöd

Miljöstödet är ett av sätten att verkställa METSO-programmet.

Naturvårdsprojekt

Information om att söka stöd för naturvårdsprojekt.

Granskningen av kemera-arbeten

Skogscentralen granskar kemera-projekt årligen.