Gå direkt till innehållet

Kemera-stöd

Stöd för skogsvård

De kemera-stöd som Skogscentralen beviljar är avsedda för att stöda privata markägares skogsbruk. Stöd måste sökas innan arbetet inleds. När arbetet är slutfört ska det meddelas till Skogscentralen med en anmälan om verkställande.  

Kemera-stöd kan beviljas bara för områden där skogslagen gäller. Kemera-stöden är beskattningsbar inkomst.

Vill du ha aktuell information om Otso Metsäpalvelut Oy:s projekt?

Frågor och svar om verkställandet av kemera-projekten efter Otsos konkurs

Öppet tillgängligt material

I Skogscentralens material för öppet tillgänglig skogs- och naturinformation finns information till exempel om de områden som har beviljats kemera-stöd. Här finns också information om när stödet beviljades och arbetsslaget samt årssammandrag över sökt och beviljat kemera-stöd.

Information om kemera-stöd

Bekanta dig med villkoren och förutsättningarna för kemera-stöd.

Miljöstöd

Miljöstödet är ett av sätten att verkställa METSO-programmet.

Naturvårdsprojekt

Information om att söka stöd för naturvårdsprojekt.

Granskningen av kemera-arbeten

Skogscentralen granskar kemera-projekt årligen.