Gå direkt till innehållet

Hantering och överlåtelse av uppgifter

Skogscentralen samlar in och delar information

En av Skogscentralens uppgifter är att samla in och dela information som berör skogsbruket och näringar som hör till det. Informationen delas elektroniskt i bland annat e-tjänsten MinSkog.fi och på vår webbplats. 

Företag och serviceleverantörer inom skogsbruket kan göra begäranden till Skogscentralen om skogs- och naturinformationen. Vi kan även utgående från begärandena om information överlåta skogsägarnas kontaktuppgifter för marknadsföring och forskning.  

Överlåtelse av uppgifterna baserar sig på lagstiftningen.

Avvikelser i våra tjänster

Skogscentralen förnyar skogsdatasystemet bakom tjänsten MinSkog.fi, och det medför avbrott i uppdateringen av skogsdata.


Läs mer