Siirry pääsisältöön

Kirjanpainajariskikohteet

Karttapalvelussa on esitetty alueita, joilla on muita korkeampi riski kirjanpainajan iskeymälle. Riskikohteet ovat yleistetty indeksikartaksi ja indeksiruudut on jaoteltu kolmiportaisella asteikolla sen mukaan, kuinka suuri riskialueeksi tulkittu pinta-ala indeksiruudun alueelle osuu.

Metsätuhohakkuut

Metsälaki velvoittaa ilmoittamaan, jos metsänhakkuualueella on metsätuhoja. Ilmoitus tehdään metsänkäyttöilmoituksella. Ilmoitetut metsätuhohakkuut on koottu kartalle.

Hirvieläinvahinkoarviot 

Metsäkeskus arvioi vuosittain hirvieläinvahinkojen määrän metsänomistajien tekemien vahinkoilmoitusten perusteella. 

Riistavahinkolaissa hirvieläimellä tarkoitetaan kuusipeuraa, saksanhirveä, japaninpeuraa, hirveä, valkohäntäpeuraa ja metsäpeuraa. 

Lisätietoa hirvieläinvahingoista