Gå direkt till innehållet

Om oss

Vad gör Skogscentralen?

Skogscentralen erbjuder öppen skogs- och naturinformation samt oberoende service för skogsägare som stöd i deras beslutsfattande och till hela skogsbranschens användning. Vi är med och främjar en hållbar användning av skog. Hållbar användning av skog kombinerar ekonomiska, ekologiska, sociala, kulturella och miljörelaterade mål samt förbättrar på lång sikt nyttan av skogen. 

Som offentlig aktör ansvarar Skogscentralen för övervakning av skogslagstiftningen och beviljar stöd för skogs- och naturvård. 

Skogscentralen främjar även att de skogsbaserade näringarna är så mångsidiga och lönsamma som möjligt. 

Skogscentralen

Mer om Skogscentralens organisation och uppgifter.

Verksamhetens prioriteter

Skogscentralen är en utvecklare och organisation inom den offentliga förvaltningen.

Jobba på Skogscentralen

Alla lediga jobb på Skogscentralen.

Skogsbrukets stöd

Skogsbrukets stöd till privata markägare.

Aktuellt

Skogscentralens nyheter, meddelanden, nyhetsbrev och utbildningar.

Utbildningar och evenemang

Vi ordnar kurser, föreläsningar och evenemang för olika målgrupper.

Skogscentralens corona-anvisningar

Anvisningar under coronaepidemin.