Gå direkt till innehållet

Aktuellt

Nyheter

Skyldigheten att bekämpa rottickan återgår till det normala

Nyhet - 04.08.2022 13:15

Skyldigheten att bekämpa rotticka återgår till det normala 15.8.2022. Från och med då ska rottickan åter bekämpas när temperaturen går ner till 0 grader, och stubbarna ska behandlas med bekämpningsmedel också vid avverkningar på torvmark. Ï våras lättade Jord- och skogsbruksministeriet tillfälligt på kraven eftersom det rådde osäkerhet om tillgången till urea, som används som bekämpningsmedel. Nu står det klart att det finns tillräckligt med bekämpningsmedel att få.

Nu syns insektsskador i skogen – karttjänst ger en bild av läget

Nyhet - 09.08.2022 09:28

Stora mängder avverkningar som sker på grund av insektsskador har anmälts till Finlands...

Hur beaktas hotade arter i skogsbruket?

Nyhet - 04.08.2022 12:18

När skogsägare vill avverka måste de först göra en anmälan om användning av s

Checklistan för naturhänsyn har förnyats

Nyhet - 07.07.2022 13:45

Det är viktigt att skogsproffs och skogsägare kommer överens om naturhänsynsåtgärder...

Utbildningar, evenemang och webbinarier

Jatkuvan kasvatuksen maastokoulutus Ylöjärvellä: suometsä -teema

Ylöjärvi
Maastokoulutus
12.08.2022 kl 09.00-15.00

Energiaa metsästä - energiapuun korjuunäytös, Kangasniemi

Kangasniemi
Maastokoulutus
12.08.2022 kl 10.00-16.00

Potkua luonnonhoitoon -talousmetsien luonnonhoitoretkeily

Kokoontuminen Neste Kontiomäki
Maastokoulutus
16.08.2022 kl 08.30-15.30

Kasvua ja kansainvälistymistä maakuntaan biotalouden digitalisaatiosta

Webinaari
16.08.2022 kl 14.00-15.00

Energiaa metsästä: Energiapuun käytön ja korjuun työnäytös, Rovaniemi

Tiedekeskus Pilke
Messut
16.08.2022 kl 15.00-19.00

Monimetsä: Laatuloikka luonnonhoitoon -lenkki, Kuhmoinen

Kokoontuminen Karkjärven kuntoradan pysäköintialueelle
Maastokoulutus
16.08.2022 kl 17.30-19.30

Utvecklingsprojekt

Med hjälp av projekt finansierade av externa finansiärer främjar Skogscentralen en mångsidig användning av skog, näringsverksamhet och naturens mångfald.

Läs mer om utvecklingsprojekten