Skip to main content

Aktuellt

Nyheter

Nyhet - 14.07.2021 08:54

Nya projekt satsar på klimatgärningar och skogshälsa

Finlands skogscentral är med i tio Fånga kolet-projekt, som finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet. Projekten värnar om skogens växtkraft och hälsa. Dessutom söker man lösningar för att binda och lagra kol i skogen, marken och träprodukter och på så sätt motverka klimatförändringen.

Bästa lösningarna för att planera vård av torvmarksskog söks

En fjärdedel av trädbestånden i Finland är torvmarksskog. Torvmarksskog i skogsbruksanvändning...

Anmälda avverkningar efter skogsskador syns nu på kartan

Avverkningar som skogsägare och aktörer anmält på grund av skogsskador kan nu ses i en...

Enskilda vägar och broar behöver underhåll – stöd finns att få

I Finland finns det cirka 350 000 kilometer enskilda vägar. Att nätverket av enskilda...

Utbildningar, evenemang och webbinarier

Hiiliviisaan suometsän hoidon demonstraatiokohteet -maastoretkeily, Kokkola

Maastokoulutus
05.08.2021 kl 10.00-12.00

Metsien suojelu ja monimuotoisuus -retkeily, Ylöjärvi

Kauppakeskus Elon parkkipaikka
Maastokoulutus
10.08.2021 kl 09.00-15.00

ILMO-hanke: Retki kulotusalueelle Haapajärvellä

Haapajärvi
Maastokoulutus
10.08.2021 kl 18.00-20.00

Monimetsä Laatuloikka luonnonhoitoon lenkki, Tampere

Peltolammin uimapaikka P-alue
Maastokoulutus
11.08.2021 kl 17.00-19.00

Raivaussahakurssien teoriakoulutus -webinaari

Webinaari
12.08.2021 kl 17.00-18.30

Monimetsä Laatuloikka luonnonhoitoon lenkki, Salo

Kokoontuminen Shell HelmiSimpukka Halikko
Maastokoulutus
12.08.2021 kl 17.30-19.30

Utvecklingsprojekt

Med hjälp av projekt finansierade av externa finansiärer främjar Skogscentralen en mångsidig användning av skog, näringsverksamhet och naturens mångfald.

Läs mer om utvecklingsprojekten