Gå direkt till innehållet

Nyheter

De senaste nyheterna

Anna-Liisa Louko är Skogscentralens nya förvaltningsdirektör

Nyhet - 28.06.2022 08:04

Juris kandidat, forstmästare Anna-Liisa Louko har utsetts till ny förvaltningsdirektör...

Obarkat barrvirke ska bort från skogen före högsommaren

Nyhet - 17.06.2022 09:30

Ägarna till avverkat och obarkat barrträdsvirke måste se till att virket transporteras...

Hur kan samlingen, förädlingen och försäljningen av inhemska naturprodukter öka? – framtidsrapport berättar om möjligheterna

Nyhet - 16.06.2022 09:14

Det finns intresse för rena finländska naturprodukter, och det finns efterfrågan också...

Brister i artinformationen i tjänsten MinSkog.fi – aktuella uppgifter finns på webbplatsen laji.fi

Nyhet - 14.06.2022 11:21

I tjänsten MinSkog.fi visas förutom den skogs- och naturinformation som Skogscentralen...

Enklare att spåra överträdelser av skogslagen

Nyhet - 13.06.2022 09:10

Finlands skogscentral övervakar med hjälp av satellitbilder och granskningar att avverkningar...

Skogscentralen förnyar tjänsten MinSkog.fi

Nyhet - 10.06.2022 14:40

Skogscentralens tjänst MinSkog.fi är den mest använda e-tjänsten för skogsärenden i Finland....

Efterfrågan på inhemsk skogsflis växer – finns i oskötta unga skogar

Nyhet - 07.06.2022 10:03

Efterfrågan ökar på skogsflis, som används till energiproduktion. Under de kommande vintrarna...

Nya metoder används för att trygga örnars och fiskgjusars boträd

Nyhet - 01.06.2022 09:26

Stora rovfåglar, som kungsörnen, havsörnen och fiskgjusen, är känsliga för störningar...