Skip to main content

Nyheter

De senaste nyheterna

Nya projekt satsar på klimatgärningar och skogshälsa

Finlands skogscentral är med i tio Fånga kolet-projekt, som finansieras av Jord- och...

Vatten återförs från dikningsområden till skyddade myrar

Finlands skogscentral och Tapio planerar att återföra vatten från dikade områden till...

Vilka mål har du ställt för skogsägandet?

Du som är skogsägare har rätt att själv bestämma hur du använder din skog. Du kan definiera...

Kan KL-skivor lösa utmaningen med virkesdrivning på mjuk mark?

Skivor av korslimmat massivt trä kan vara en möjlighet att svara på behovet av virkesdrivning...

Stormen Paula orsakade miljonskador i skogarna i Koillismaa

På årets längsta dag, den 22 juni, slog stormen Paula till och fällde större mängder...

Skogsbrandkartor är till hjälp vid riskförebyggande och släckning

Under de kommande åren kommer klimatförändringen att öka risken för brand i våra skogar....

Barrvirke med bark ska bort från skogen före högsommaren

Ägarna till avverkat virke måste se till att barrträdsvirke med bark transporteras bort...

Bästa lösningarna för att planera vård av torvmarksskog söks

En fjärdedel av trädbestånden i Finland är torvmarksskog. Torvmarksskog i skogsbruksanvändning...