Skip to main content

Nyheter

De senaste nyheterna

Naturens mångfald är temat för vattenvårdsdagarna

Skogsbrukets vattenvårdsdagar ordnas i år i form av tre webbevenemang 2–4.11.2021. Vattenvårdsdagarna...

Skogscentralen omorganiserar och inleder samarbetsförhandlingar

Finlands skogscentral planerar en organisationsförändring och inleder samarbetsförhandlingar....

Nu söker vi igen verkställare av vatten- och naturvårdsarbeten

Finlands skogscentral öppnar årets tredje ansökning för naturvårdsprojekt 13.10.2021....

Otso Metsäpalvelut Oy:s konkurs kan leda till återkrav av kemera-stöd

Otso Metsäpalvelut Oy har lämnat in en konkursansökan, och detta kan påverka kemera-stöden...

De första beskogningsprojekten har genomförts – de flesta stödsökande inleder arbetet först i vår

Markägarna har visat stort intresse för stödet för beskogning av mark som inte är jord-...

Rapport: Skogsägarna har nytta av Skogscentralens rådgivning

Enligt en rapport från Pellervo ekonomisk forskning PTT anser nästan alla skogsägare...

Störningar i MinSkog.fi vecka 42

Vecka 42, 8–22.10, vidtas åtgärder i tjänstens bakgrundssystem dagtid mellan klockan...

Gallring av unga skogar ger klenvirke till energiproduktionen

Vid gallring av unga skogar tar man till vara klenvirke, som används till energiproduktion....