Skip to main content

Nyheter

De senaste nyheterna

Plantbestånden vårdas bra – men arealen möter inte skogsvårdsbehovet

Finlands skogscentral granskar kontinuerligt plantbestånd som vårdats med statligt kemera-stöd....

Ansökan om beskogningsstöd började livligt

I början av mars blev det möjligt att ansöka om beskogningsstöd, och markägarna har ansökt...

Slyröjningsobjekt syns nu också i den öppna karttjänsten

Färska uppgifter om plantskog som behöver röjas på sly finns nu i Skogscentralens öppna...

Skogsbranschen behöver mer arbetskraft de närmaste åren

Skogsbranschen kommer att behöva många kunniga arbetare inom en nära framtid. Redan nu...

Tillägg på 3,75 miljoner euro i kemera-stödet för hopsamling av klenträd

Staten har i en tilläggsbudget beviljat ytterligare 3,75 miljoner euro till kemera-stöd....

Markanvändningsplaneringen påverkar bekämpningen av granbarkborren

Skogsägaren är enligt lagen om bekämpning av skogsskador skyldig att bekämpa granbarkborren...

Ansökningstjänsten för beskogningsstöd öppnades

 Nu går det att söka beskogningsstöd elektroniskt i Skogscentralens nya webbtjänst. Ansökan...

Skogscentralen får ny webbplats, den skilda MinSkog.fi-webbplatsen försvinner

Skogscentralens webbplats Skogscentralen.fi förnyas i morgon, tisdagen 23.3. På grund av...