Gå direkt till innehållet

Rättigheter och skyldigheter

Bekanta dig med rättigheter och skyldigheter

Skogsägare har många olika möjligheter att sköta och använda sin skog. I beslutsfattandet måste man ändå alltid beakta skogslagen. Om skogen är certifierad styr också certifieringskriterierna användningen av skogen.

Förutom skogslagen kan också andra lagar påverkar användningen av skogen.

Information om rättigheter och skyldigheter

Skogsägaren har flera olika möjligheter att vårda och använda sin egen skog.

Lagar som gäller skogen

Förutom skogslagen styr andra lagar också användningen av skogen.

Behandling av skoglig information på Skogscentralen

Lag om Finlands skogscentrals system för skoglig information.

Anmälan om användning av skog

Anmälan om användning av skog ska lämnas in före avverkning eller behandling av särskilt...

Anmäl hjortdjursskada och sök ersättning

Markägaren kan få ersättning för skada orsakad av hjortdjur.

Allemansrätten

Bekanta dig med allemansrätten.

Skogscertifiering

Med skogscertifiering kan man visa att skogen används på ett hållbart sätt.

Ekocertifiering

Naturprodukter är ekologiska om de samlas in från ett område som är certifierat som ekouppsamlingsområde....