Checklista och rådgivningsstöd för naturhänsyn | Skogscentralen

Checklista och rådgivningsstöd för naturhänsyn

Mer information

Riitta Raatikainen
tf. ledande expert på naturvård
tfn 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Lauri Saaristo
Tapio Ab
tfn 040 573 9168
lauri.saaristo(at)tapio.fi

Välkommen att använda checklistan och rådgivningstödet för naturhänsyn. Webbsidan har utvecklats för att stöda en praxis där skogsfackmännen tar upp olika sätt att främja biologisk mångfald och vattenvård när de kommer överens om avverkningar eller skötselarbeten med skogsägarna.

Med checklistan uttrycker skogsägaren sin vilja till god naturhänsyn enligt skogsvårdsrekommendationerna, och listan ges vidare till den som genomför avverkningen eller skötselarbetet. Då kan den som verkställer arbetet satsa på naturhänsyn mer än vad lagen och skogscertifieringen kräver, till exempel genom att lämna fler naturvårdsträd än vanligt.

När du klickar på länkarna i rådgivnignsverktyget öppnas fönster där vi med text och bilder berättar om åtgärderna, deras syfte, hur de genomförs, hur de påverkar ekonomin och var man får mera information.

När checklistan är ifylld kan man spara den som pdf eller skriva ut den. Aktören vidarebefodrar listan till den som genomför skogsvårdsarbetet eller avverkningen och försäkrar sig om att den personen är tillräckligt kunnig för att genomföra naturhänsynsåtgärderna.

Checklista

Rådgivningsstöd

Slyröjning och röjning av plantbestånd

Beståndsvårdande avverkningar (förstagallring, andra gallringar och plockhuggning)

Förnyelseavverkningar (kalavverkning, avverkning i fröträdsställning, avverkning i skärmställning, luckhuggning)

.