Gå direkt till innehållet

Livsmiljöprogrammet Helmi

Livsmiljöprogrammet Helmi finns till för att stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller. Samtidigt bidrar programmet till att stävja klimatförändringen och hjälper oss att anpassa oss till den.

I Helmi-programmet tar vi itu med den största direkta orsaken till att naturen utarmas, nämligen att livsmiljöerna minskar och försämras.

Helmi-programmet: 

  • skyddar och restaurerar myrar
  • restaurerar fågelvatten och våtmarker med tillhörande strandområden
  • sköter vårdbiotoper
  • vårdar skogliga livsmiljöer, såsom lundar och solexponerade områden
  • vårdar och restaurerar naturen på stränder och i vatten, exempelvis sandstränder.

Helmi är det första omfattande nationella programmet med återställande och naturvård i huvudrollerna. Livsmiljöerna och vård- och iståndsättningsåtgärderna ses som stora helheter. Åtgärderna inom Helmi-programmet är frivilliga för markägarna.

Helmi-programmet är Jord- och skogsbruksministeriets och Miljöministeriets gemensamma program. Programmet genomförs förutom av Skogscentralen även av NTM-centralerna, Forststyrelsen, Finlands miljöcentral, Finlands viltcentral samt kommuner och organisationer. Programåtgärder sker både i skyddsområden och utanför.

Mer information om Helmi-programmet finns på Miljöministeriets webbplats.