Gå direkt till innehållet

Livsmiljöprogrammet Helmi

Livsmiljöprogrammet Helmi har startats av Miljöministeriet för att stärka den biologiska mångfalden i Finland och trygga de livsviktiga ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller. Programmet bidrar samtidigt till att begränsa klimatförändringen och främja vår anpassning till förändringen.

Helmi-programmet tar itu med den största direkta orsaken till utarmningen av den finländska naturen: att livsmiljöerna blir färre och sämre. 

Genom Helmi-programmet: 

  • skyddas och restaureras myrar
  • restaureras fågelvatten och våtmarker med tillhörande strandområden
  • sköts vårdbiotoper.
  • vårdas skogliga livsmiljöer, såsom lundar och solexponerade områden.
  • vårdas och restaureras naturen på stränder och i vatten, exempelvis sandstränder.

Helmi-programmet bygger på frivillighet, och åtgärderna kan vidtas både på skyddsområden och på privat mark. Helmi-programmet pågår till år 2030. 

Mer information

Mer information