Gå direkt till innehållet

Livsmiljöer som tryggas av vattenlagen

Småvatten som bäckar, rännilar, källor och små tjärnar är viktiga för skogsnaturens mångfald, och där lever många hotade arter. Småvattnen har stor betydelse för vattnets kretslopp och för ekosystemet, eftersom de binder samman olika livsmiljöer med varandra.

Vattenlagen skyddar rinnande vatten, små tjärnar och sjöar, formationer vid havskusten (flador, glon) samt deras randområden och influensområden. Vattenlagen skyddar speciellt vattenfåran eller vattnet samt deras randområden. Förbudet att äventyra en naturtyp enligt vattenlagen kan förutom småvatten även gälla randområden och influensområden, men inte naturvärden utanför detta område. Till exempel en bäck är ett vattendrag enligt vattenlagen, och äventyrande av en bäcks naturtillstånd kräver alltid tillstånd enligt vattenlagen.

Vattenlagen tillämpas inte på exempelvis avverkning i närheten av småvatten, utan där tillämpas skogslagen. Vattenlagen och skogslagen skyddar tillsammans vattenformationer som bildats naturligt och är i naturtillstånd eller ett tillstånd som påminner om naturtillstånd, och deras omedelbara närmiljö.

Mer information