Gå direkt till innehållet

Naturhänsyn i ekonomiskog

En del av skogsbruket

Naturhänsyn innebär att man tryggar naturvärdena i ekonomiskog. Naturhänsynen är en del av all skogsvård. Eftersom största delen av våra skogar är ekonomiskog har naturhänsynen i ekonomiskog stor betydelse för artrikedomen och skogsnaturens mångfald. Varje skogsägare och skogsproffs kan gynna den biologiska mångfalden och vattendragen genom att använda naturhänsynsmetoderna i alla skogsbruksåtgärder och i skogens olika utvecklingsstadier.