Gå direkt till innehållet

Samfällda skogar

Intresserad av samfälld skog?

Här hittar du praktisk information om samfällda skogar, hur man går med i en samfälld skog, hur man grundar en och hur man sköter skogsärendena kring den.

En samfälld skog är ett område som hör till flera fastigheter gemensamt, och där meningen är att bedriva planenligt och hållbart skogsbruk.