Gå direkt till innehållet

Samfällda skogar

Intresserad av samfälld skog?

En samfälld skog är ett område som hör till flera fastigheter gemensamt, och där meningen är att bedriva planenligt och hållbart skogsbruk. Delägare är sådana juridiska personer som äger fastigheter med andel i en samfälld skog.

Samfällda skogar har grundats i Finland redan från och med slutet av 1800-talet, och i dag finns det över 500 av dem. De täcker en areal på sammanlagt cirka 800 000 hektar.