Gå direkt till innehållet

Att gå med i en samfälld skog

Det går att bli delägare i en samfälld skog på många sätt. Det vanliga är att man köper eller får i gåva eller arv en skogsfastighet där det också ingår en andel i en samfälld skog. Det är också möjligt att skaffa en andel i en samfälld skog utan att själv äga en fastighet. Det är dock inte ofta det finns fristående andelar i samfällda skogar att köpa.

Observera! Det går att ansluta en hel fastighet eller bara en del av den till en samfälld skog. Till exempel ekonomicentra och åkrar kan utelämnas så att bara skogen eller en del av skogen ansluts.

Närmare bestämmelser om fogande av en fastighets område eller en del av det till en samfälld skog mot att fastigheten får en andel i den samfällda skogen finns i 35 § i lagen om samfällda skogar och kapitel 10 i fastighetsbildningslagen.

Ett område ansluts till en samfälld skog mot andelar genom avtal mellan skogsägaren och den samfällda skogen. I avtalet ska avtalsparterna, de områden som ansluts och den samfällda skogen anges. Avtalet ska också innehålla avtalsvillkoren, varav det viktigaste är storleken på den andel i den samfällda skogen som överlåts eller hur den definieras. Den andel som överlåts kan också definieras först i förrättningen. De andelar som överlåts ska till värdet motsvara de områden som ansluts.

När avtalet har undertecknats ansöker man hos Lantmäteriverket om att området ansluts till den samfällda skogen. Förrättningen kostar ingenting.

Det går också att bli delägare i en samfälld skog genom att ansluta alla sina skogar eller en del av dem mot andelar i den samfällda skogen. Fastigheten som ansluts kan vara i ens egen ägo sedan förut eller så kan man köpa en fastighet och erbjuda den att bli en del av den samfällda skogen. Anskaffningen av den fastighet som ska anslutas till den samfällda skogen kan diskuteras på förhand.

Man behöver inte betala överlåtelseskatt för anslutningen och det orsakar inte heller andra skattepåföljder. Outnyttjad skogsavdragsrätt övergår med det område som ansluts till delägarna i den samfällda skogen.

Mer information