Gå direkt till innehållet

Registret över samfällda skogar

Finlands skogscentral upprätthåller ett riksomfattande register över samfällda skogar, och de aktuella uppgifterna i registret finns i webbtjänsten för registret. I registertjänsten kan man söka och gratis ladda ner gällande registerutdrag för samfällda skogar och deras reglementen. Registret upprätthålls av Skogscentralens registratorskontor.

Delägarlaget för den samfällda skogen ska utan dröjsmål meddela Skogscentralen de uppgifter som ska ingå i registret och som gäller förvaltningsnämndens medlemmar, suppleanter, ombudsmän och undertecknare. Samfällda skogar kan själva logga in med egna inloggningsuppgifter för att be Skogscentralens registratorskontor att ändra uppgifter i registret. Vid behov kan man be registratorskontoret om inloggningsuppgifter. Det kan bara finnas ett användarnamn per samfälld skog.

Registret över samfällda skogar grundar sig på 48 § i lagen om samfällda skogar (109/2003).

Enligt 9 § i lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (skogsdatalagen) kan kontaktuppgifter (adress och telefonnummer) till personer som är med i registret över samfällda skogar lämnas ut för direktmarknadsföring som anknyter till skogsbruk eller för opinions- och marknadsundersökningar eller för andra med dessa jämförbara adresserade försändelser från och med 15.12.2021, om inte personen har förbjudit det. Man kan förbjuda att ens kontaktuppgifter lämnas ut genom att fylla i en blankett

Mer information