Gå direkt till innehållet

Registret över samfällda skogar

Finlands skogscentral upprätthåller ett riksomfattande register över samfällda skogar, och de aktuella uppgifterna i registret finns i webbtjänsten för registret. I registertjänsten kan man söka och gratis ladda ner gällande registerutdrag för samfällda skogar och deras reglementen. Registerutdraget är ett officiellt intyg över den samfällda skogens namntecknare. Registret upprätthålls av Skogscentralens registratorskontor.

Delägarlaget för den samfällda skogen ska utan dröjsmål meddela Skogscentralen de uppgifter som ska ingå i registret och som gäller förvaltningsnämndens medlemmar, suppleanter, ombudsmän och undertecknare. Samfällda skogar kan själva logga in med egna inloggningsuppgifter för att be Skogscentralens registratorskontor att ändra uppgifter i registret. Vid behov kan man be registratorskontoret (registratoratskogscentralen.fi) om inloggningsuppgifter. Det kan bara finnas ett användarnamn per samfälld skog.

Registret över samfällda skogar är ett offentligt register där information om den samfällda skogen och uppgifter om den antecknas. Samfällda skogar antecknas inte i andra offentliga register som till exempel handelsregistret.  Registret över samfällda skogar grundar sig på 48 § i lagen om samfällda skogar (109/2003).

Enligt 9 § i lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (skogsdatalagen) kan kontaktuppgifter (adress och telefonnummer) till personer som är med i registret över samfällda skogar lämnas ut för direktmarknadsföring som anknyter till skogsbruk eller för opinions- och marknadsundersökningar eller för andra Om man inte vill att ens kontaktuppgifter lämnas ut för ovan nämnda ändamål kan man förbjuda det genom att fylla i en blankett

Mer information