Gå direkt till innehållet

Att utvidga en samfälld skog

En samfällds skogs delägarlag beslutar om utvidgning av området. En samfälld skog kan utvidga sitt område eller öka sina delägares ägande på följande sätt:

•    Delägarlaget köper, byter eller får i gåva eller via testamente ett område som ansluts till den samfällda skogen.
•    Delägarlaget köper, byter eller får i gåva eller via testamente ett område som lämnas som enskild fastighet som delägarlaget äger.
•    En fastighet ansluts till den samfällda skogen mot en andel i den samfällda skogen.
•    Delägarlaget köper andelar i samfällda skogar.
•    Samfällda skogar går samman.

Dessutom kan en enskild delägare skaffa andelar i samfällda skogar genom att köpa dem av andra delägare, ansluta fler fastigheter till den samfällda skogen mot andelar eller genom att skaffa fler fastigheter till vilka det hör andelar i samfällda skogar.

Mer information