Gå direkt till innehållet

Att grunda en samfälld skog

En samfälld skog grundas genom ett avtal mellan skogsägarna. Utifrån avtalet ansöker man hos Lantmäteriverket om att få grunda en samfälld skog. I lagen om samfällda skogar (109/2003) och kapitel 10 i lagen om fastighetsbildning (554/1995) kan man läsa mer om grundandet av en samfälld skog.

Om en fastighet styckas eller klyvs kan ägaren begära att Lantmäteriverket gör om ett område eller en del av fastigheten till samfälld skog. Det här kan göra det enklare att i framtiden verkställa generationsskifte eller arvsskifte.

Innan man grundar en samfälld skog bör man ta noga reda på vad det innebär att äga samfälld skog. Om grundandet av en samfälld skog hänger samman med ett generationsskifte på fastigheten lönar det sig att också planera noggrant i vilken ordning man gör vad, och utnyttja rådgivningshjälp för generationsskiften.

Ofta behöver man vid grundandet av en samfälld skog definiera värdet på den samfällda skogen eller en del av den. På Lantmäteriverkets webbplats kan du läsa mer om samfällda skogar och andelarnas värde.

Mer information