Gå direkt till innehållet

Materialbanken för samfällda skogar

Materialbanken för samfällda skogar innehåller dokumentmallar (nästan bara på finska) och olika slags studiematerial (på finska) om samfällda skogar. Studiematerialet kan delvis innehålla föråldrad information
Dokumentmallarna kan användas till exempel när man grundar en samfälld skog, när man går med i en samfälld skog och i förvaltningen av den samfällda skogen.