Gå direkt till innehållet

Hitta en samfälld skog som vill bli större

I den här karttjänsten kan du leta efter samfällda skogar som är intresserade av att ta med nya delägare. På kartan ser man var det finns samfällda skogar som är intresserade av att utvidgas. När du klickar på en samfälld skogs namn på kartan kommer du till den skogens webbplats.

Karttjänsten med samfällda skogar som vill utvidgas

Växande samfällda skogar i landskapen

I tabellen här nedanför visas samfällda skogar som är intresserade av att ingå avtal med skogsägare om att ansluta deras mark till den samfällda skogen, i utbyte mot andelar. Om du klickar på en samfälld skogs namn kommer du till dess webbplats, där du kan läsa mer och hittar kontaktuppgifter.

Det är den som ansluter sin skog och den samfällda skogen som förhandlar om saken, och det ingås alltid ett skriftligt avtal. I gengäld mot att ansluta sin skog får den nya delägaren andelar som till värdet motsvarar det skogsområde som ansluts, och detta fastställs i en lantmäteriförrättning.

Verkar i hela Finland

Aari yhteismetsä, Metsänhaltijan yhteismetsäTapiola yhteismetsä, Yhteismetsä ForestiaYhteismetsä Tuohi
Nyland Länsi-Suomen yhteismetsä, Metsänomistajien yhteismetsä, Someron yhteismetsä
Egentliga Finland Etelä-Suomen yhteismetsäLänsi-Suomen yhteismetsä, Mustialan yhteismetsä, Someron yhteismetsä
Satakunta Etelä-Suomen yhteismetsä, Länsi-Suomen yhteismetsä
Egentliga Tavastland Etelä-Suomen yhteismetsä, Länsi-Suomen yhteismetsä, Metsänomistajien yhteismetsä, Mustialan yhteismetsä, Someron yhteismetsä
Birkaland Etelä-Suomen yhteismetsä, Keski-Suomen yhteismetsä, Länsi-Suomen yhteismetsä, Mustialan yhteismetsä
Päijänne-Tavastland Ekon yhteismetsä, Etelä-Suomen yhteismetsä, Itä-Suomen yhteismetsä, Länsi-Suomen yhteismetsä, Metsänomistajien yhteismetsä
Kymmenedalen Itä-Suomen yhteismetsä, Jaalan yhteismetsä
Södra Karelen Itä-Suomen yhteismetsä, Etelä-Karjalan yhteismetsä
Södra Savolax Ekon yhteismetsä, Etelä-Savon yhteismetsä, Etelä-Suomen yhteismetsä, Itä-Suomen yhteismetsä, Keski-Suomen yhteismetsä
Norra savolax Etelä-Suomen yhteismetsäKeski-Suomen yhteismetsä, Kuusamon yhteismetsä, Mhy Pohjois-Savon yhteismetsä, Savotan yhteismetsä, Sukevan yhteismetsä
Norra Karelen Itä-Suomen yhteismetsä, Pohjois-Karjalan yhteismetsä, Ukonvaaran yhteismetsä
Mellersta Finland Etelä-Suomen yhteismetsäKeski-Suomen yhteismetsä, Pohjanmaan yhteismetsä, Yhteismetsä Metso
Södra Österbotten Kauhavan yhteismetsä, Pohjanmaan yhteismetsä
Österbotten Kauhavan yhteismetsä, Pohjanmaan yhteismetsä
Mellersta Österbotten Pohjanmaan yhteismetsä
Norra Österbotten Haapaveden yhteismetsäKuusamon yhteismetsä, Pohjanmaan yhteismetsäSuomen hiilinielu yhteismetsä
Kanajaland Kuusamon yhteismetsä, Pohjanmaan yhteismetsä, Sukevan yhteismetsäSuomen hiilinielu yhteismetsä
Lappland Kemijärven yhteismetsä, Kuusamon yhteismetsä, Lapin yhteismetsä, Sallan yhteismetsä

Mer information