Gå direkt till innehållet

Förbud mot utlämnande av kontaktuppgifter

Service

Skogscentralen kan lämna ut skogsägarens kontaktuppgifter för direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar som rör skogsbruket. Direktmarknadsföringen och undersökningarna kan göras per telefon eller per brev.

Om du vill kan du förbjuda Skogscentralen att lämna ut dina kontaktuppgifter.

Du har också rätt att be Skogscentralen att avlägsna dina kontaktuppgifter från Skogscentralens försändelseförteckning som används vid kommunikation per e-post och meddelanden.

Det är inte möjligt att avlägsna kontaktuppgifter från officiella dokumentförsändelser.

Förbjud Skogscentralen att lämna ut dina kontaktuppgifter genom att fylla i blanketten Förbud mot att lämna ut uppgifter. Du kan också lämna in en fritt formulerad begäran.

Lämna in blanketten eller den fritt formulerade begäran till Skogscentralens registratorskontor. Lämna in begäran per skyddad e-post till registratorskontoret eller till kontoret i Lahtis.

Du kan också förbjuda utlämning av kontaktuppgifter genom responsblanketten i MinSkog.fi eller genom att besöka något av våra kontor.

Om du vill att Skogscentralen avlägsnar dig från försändelselistorna som Skogscentralen har för kommunikation kontakta Skogscentralens kundtjänst.

Om du vill sluta prenumerera på Skogscentralens nyhetsbrev kan du göra det genom länken som finns i alla nyhetsbrev.


Uträtta ärenden i tjänsten

E-tjänster

Via skyddad e-post skickar du dokument till Skogscentralens registratorskontor datasäkert.

Du kan skicka till exempel tillstånd att hantera ärenden för anvädning av MinSkog.fi samt dokument och bilagor som rör samfällda skogar, skogsförseelser och konkurrensutsättning. De kan innehålla personuppgifter eller affärshemligheter som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Blanketter

Ett förbud med vilket du förhindrar att uppgifter överlåts från Finlands skogscentrals system för skoglig information för att användas för direktmarknadsföring samt opinions- och marknadsundersökningar eller andra utskick som kan jämställas med de här.

Överlåtandet av kontaktuppgifter och förbudet mot det bygger på 9 § i lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011) samt 19 och 30 § i personuppgiftslagen.

Förbudet kan ges av en privat markägare (naturlig person).

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketten till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Telefonservice

Skogscentralens kundtjänst betjänar skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Kontaktuppgifter

Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Mondag: 08:00 - 18:00
Tisdag: 08:00 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 16:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 16:00

Länkar

Skogscentralen behandlar personuppgifter för att sköta de lagstadgade uppgifterna eller med ditt samtycke. De uppgifter i datasystemet som gäller privata personer bildar ett personregister som kallas Finlands skogscentrals system för skoglig information.

På webbsidan hittar du dataskyddsbeskrivningen. I dataskyddsbeskrivningen hittar du information om bland annat syftet med hanteringen av uppgifterna, datakällor, lagring, dina rättigheter och om till vem och hur uppgifterna i registret kan överlåtas.

Gå till webbsidan
Uppdaterad