Gå direkt till innehållet

Kontrollera dina uppgifter

Service

Du har rätt att få veta om Skogscentralen behandlar dina personuppgifter och vilka de är. Så kan du också säkerställa att uppgifterna är rätta.

Om du är skogsägare ser du största delen av dina uppgifter själv i e-tjänsten MinSkog.fi. Logga in med dina nätbankskoder, med ett mobilcertifikat eller med ett chipförsett identitetskort.

På begäran får du kopior på dina personuppgifter.

Du får uppgifterna inom en månad. Du får dem i det valda formatet antingen per skyddad e-post, i form av kopior per post eller genom att besöka ett av Skogscentralens kontor. Om Skogscentralen inte kan ge dig uppgifterna inom en månad kan Skogscentralen förlänga tidsfristen med högst två månader. Skogscentralen meddelar dig om tidsfristen förlängs.

Du har rätt att få följande information:

  • varifrån dina personuppgifter har skaffats
  • varför de behövs
  • hur länge de behövs
  • har dina personuppgifter överlåtits eller avses de överlåtas – om ja, till vem
  • har dina uppgifter överförts till områden utanför EU – om ja, hur har de skyddats
  • hur du kan utöva dina rättigheter i anknytning till personuppgifterna.

De här uppgifterna får du i dataskyddsbeskrivningen som du kan läsa på Skogscentralens webbplats.

Rätten att kontrollera egna uppgifter omfattar inte loggdata, alltså information om vem som har behandlat dina uppgifter. Loggdata är information om personer som behandlar personuppgifter, inte information om personen själv.

Begäran och svaret är normalt avgiftsfria. Om du ofta lämnar in begäran eller om du vill flera kopior kan Skogscentralen ta ut en avgift som täcker kostnaderna för arbetet.

Be om att få kontrollera dina personuppgifter med blanketten Utövande av rätten till insyn.

Du kan också lämna in en fritt formulerad begäran. Ange i begäran

  • vilka uppgifter du vill kontrollera
  • om du vill kontrollera alla dina uppgifter eller uppgifter under en viss tidsperiod
  • i vilket format du vill få uppgifterna
  • ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Lämna in blanketten eller den fritt formulerade begäran till Skogscentralens registratorskontor. Du kan lämna in begäran per skyddad e-post till registratorskontoret, genom att skicka den till kontoret i Lahtis, genom responsblanketten i MinSkog.fi eller personligen genom att besöka något av våra kontor.


Uträtta ärenden i tjänsten

E-tjänster

Via skyddad e-post skickar du dokument till Skogscentralens registratorskontor datasäkert.

Du kan skicka till exempel tillstånd att hantera ärenden för anvädning av MinSkog.fi samt dokument och bilagor som rör samfällda skogar, skogsförseelser och konkurrensutsättning. De kan innehålla personuppgifter eller affärshemligheter som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Blanketter

Med den här blanketten kan du be om att få kontrollera de personuppgifter om dig som är sparade i Skogscentralens register.

Skogscentralen ger dig på begäran kopior på dina personuppgifter.

Du kan välja i vilket format du vill få uppgifterna.

Leveransinformation

Lämna in begäran till Skogscentralen per skyddad e-post till registratorskontoret eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Telefonservice

Skogscentralens kundtjänst betjänar skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Kontaktuppgifter

Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Mondag: 08:00 - 18:00
Tisdag: 08:00 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 16:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 16:00

Länkar

Skogscentralen behandlar personuppgifter för att sköta de lagstadgade uppgifterna eller med ditt samtycke. De uppgifter i datasystemet som gäller privata personer bildar ett personregister som kallas Finlands skogscentrals system för skoglig information.

På webbsidan hittar du dataskyddsbeskrivningen. I dataskyddsbeskrivningen hittar du information om bland annat syftet med hanteringen av uppgifterna, datakällor, lagring, dina rättigheter och om till vem och hur uppgifterna i registret kan överlåtas.

Gå till webbsidan
Uppdaterad