Gå direkt till innehållet

Avvikelser i våra tjänster

På den här sidan informerar vi om tillfälliga avvikelser och ändringar som påverkar våra tjänster och möjligheterna att sköta ärenden med oss.

Tillfälligt uppdateringsavbrott i den skogliga informationen

Skogscentralen förnyar skogsdatasystemet bakom både den öppna skogs- och naturinformationen och tjänsten MinSkog.fi. Det medför ett avbrott i uppdateringen av skogsdata från och med 10.10.2022. Som det nu ser ut kommer avbrottet att pågå till slutet av januari 2023.  Avbrottet i uppdateringen gäller skogsdatsafigurer, rastermaterial och figurer med särskilt viktiga livsmiljöer.

Den öppna skogs- och naturinformationen och MinSkog.fi kan användas normalt även om informationen inte uppdateras under avbrottet. 

Exakt när avbrottet kommer att vara över klarnar när systemarbetet framskrider. Vi informerar på den här sidan när det går att uppdatera skogsdata igen.

Vi beklagar eventuella olägenheter som avbrottet i uppdateringen orsakar.