Gå direkt till innehållet

Avvikelser i våra tjänster

På den här sidan informerar vi om tillfälliga avvikelser och ändringar som påverkar våra tjänster och möjligheterna att sköta ärenden med oss. Sidan uppdaterades senast 27.3.2023.

Systemet för produktion av skogs- och naturdata förnyas

Skogscentralen har förnyat sitt system för produktion av skogs- och naturdata, alltså det system som fungerar i bakgrunden för både den öppna skogs- och naturinformationen och tjänsten MinSkog.fi. Systembytet har medfört ett några månader långt avbrott i uppdateringen av skogs- och naturdata.

Inverkar på MinSkog.fi

Skogsdatafigurerna, figurerna med särskilt viktiga livsmiljöer samt rastermaterialet som syns i MinSkog.fi är från oktober. Vi strävar efter att kunna dela uppdaterad figurinformation via tjänsten igen i sommar.

Inverkar på distributionen av öppna skogs- och naturdata

Den öppna informationen delas ut i materialfiler, som gränssnittstjänster och som karttjänster.

Förutom produktionssystemet för skogs- och naturdata förnyas också distributionstjänsten för öppna skogs- och naturdata. Ändringen genomförs etappvis under början av 2023.

Materialpaket i filformat

Materialpaketen med geodatamaterial kan tills vidare laddas ner på de nuvarande adresserna. Innehållet i skogsdatafigurerna, figurerna med särskilt viktiga livsmiljöer och rastermaterialet i materialpaketen motsvarar läget den 20.10.2022. Resten av materialet uppdateras kontinuerligt.

Materialpaket med nyare information kommer att finnas i den nya distributionstjänsten. Målet är att det ska ske senast i juli 2023.

Gränssnittstjänsterna

Nya gränssnittsadresser har öppnats. Skogsdatafigurerna, figurerna med särskilt viktiga livsmiljöer samt rastermaterialet uppdaterats senast 16.12.2022. Målet är att det inom mars månad ska finnas kontinuerligt uppdaterat material att tillgå igen.

Kronmodellerna kommer till distribution under mars. Publiceringsdatum för 2022 års kronmodell meddelas senare.

 Uudet rajapintatiedot (pdf, 115.92 KB) 

Gränssnittsinformationen uppdaterades  27.2.2023.

Öppna skogs- och naturdata kan användas via de gamla gränssnittsadresserna fram till 31.3.2023. Skogsdatafigurerna, figurerna med särskilt viktiga livsmiljöer samt rastermaterialet uppdaterades senast 20.10.2022. Informationen uppdateras inte längre i det här materialet. Det övriga materialet uppdateras som normalt.

Karttjänsterna

Ändringen påverkar inte karttjänsterna, alltså webbkartorna som används i webbläsaren.