Siirry pääsisältöön

Oikeudet ja velvollisuudet

Tutustu oikeuksiin ja velvollisuuksiin

Metsänomistajalla on useita erilaisia mahdollisuuksia hoitaa ja käyttää omaa metsäänsä. Päätöksenteossa on kuitenkin muistettava huomioida muun muassa metsälaki, jossa säädetään metsien hoitoon ja käyttöön liittyvistä toimenpiteistä. Jos metsä kuuluu metsäsertifioinnin piiriin, metsän käyttöä ohjaavat myös sertifiointikriteerit.

Metsälain lisäksi metsän käyttöön voi vaikuttaa joukko muitakin lakeja.

Tietoa oikeuksista ja velvollisuuksista

Metsänomistajalla on erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka liittyvät metsän hoitoon...

Metsää koskevia säädöksiä

Metsälain ohella metsän käyttöä säätelevät muutkin lait.

Metsätietojen käsittely Metsäkeskuksessa

Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä.

Metsänkäyttöilmoitus

Metsänkäyttöilmoitus on tehtävä ennen myyntihakkuuta tai erityisen tärkeän elinympäristön...

Hirvieläinvahinkokorvaus

Maanomistaja voi saada korvausta hirvieläinten aiheuttamista vahingoista.

Jokamiehenoikeudet

Tutustu jokamiehenoikeuksiin.

Metsäsertifiointi

Metsäsertifioinnilla voidaan osoittaa, että metsiä käytetään vastuullisesti ja kestävästi....

Luomusertifiointi

Luonnontuotteet ovat luomua, kun ne kerätään luomusertifioiduilta keruualueilta....