Gå direkt till innehållet

Med allemansrätt avses möjligheten för var och en att nyttja naturen, utan att betala eller be om lov och oavsett vem som är områdets ägare. När du uttnyttjar din allemansrätt får du naturligtvis inte skada naturen eller störa någon.

En del av allemansrätten är fastslagen i lag och en del har sin grund i landets sed och tradition.

Det är tillåtet att

 • röra sig till fots, på skidor och på cykel i naturen
 • vistas tillfälligt, till exempel tälta tillräckligt långt från bebyggelse
 • plocka vilda bär, svamp och blommor
 • meta och pilka

Det är förbjudet att

 • störa och orsaka skada
 • skada och fälla träd
 • plocka mossa, lava och ris
 • göra upp eld
 • skräpa ned
 • köra med motorfordon
 • störa djuren
 • fiska och jaga utan vederbörliga tillstånd