Gå direkt till innehållet

Planerade avverkningar

Skogscentralen publicerar uppföljningsmaterial om avverkningsplaner utifrån anmälan om användning av skog.

Före en avverkning måste skogsägaren göra en anmälan om användning av skog till Skogscentralen. Det är en skyldighet enligt skogslagen och den gäller alla kommersiella avverkningar med några få undantag som nämns i lagen. Anmälan om användning av skog innehåller bland annat information om var avverkningen kommer att ske, hur stor areal den omfattar och vilken avverkningsmetod som används. 

Kartvy över anmälningar om användning av skog som lämnats in till skogscentralen

Veckouppföljningen ger en uppskattning av virkesuttaget (m³/ha) och rotprisintäkter (€) från början av året. Karttjänsten visar de inkomna anmälningarna om användning av skog som geografisk information. Varje år görs det också upp statistik över avverkningssätten.

Kartvy över avverkningsplanerna indelat i kommuner och skogsprogramsområden

Materialet finns också att få som gränssnitt och geografiskt informationsmaterial

Dataproduktbeskrivning och användaranvisningar

En del av materialet finns bara på finska.

Statistik över avverkningssätt

Materialet kan också fritt laddas ner som en Excel-tabell. Obs! Materialet för ett helt år är cirka 30 MB.  

  Anmälan om användning av skog

  Anmälan om användning av skog måste göras till Skogscentralen senast tio dagar och tidigast tre år innan avverkningen eller annan åtgärd inleds. Skogscentralen kan dock efter en särskild ansökan bevilja undantag från tidsfristen.

  Anmälan om användning av skog ska göras om beståndsvårdande avverkningar, förnyelseavverkningar, avverkningar som görs på grund av skogsskador samt övriga avverkningar och vid behandling av särskilt viktiga livsmiljöer. 

  Mer information

  Skogscentralens kundtjänst
  kundtjanstatskogscentralen.fi
  029 432 407