Siirry pääsisältöön

Avointa metsä- ja luontotietoa on mahdollista käyttää rajapinnan eli teknisen käyttöyhteyden kautta. Rajapintojen hyödyntäminen edellyttää rajapintaa tukevaa ohjelmistoa, joka voi olla esimerkiksi paikkatieto-ohjelmisto. 

Metsäkeskuksen rajapinnat käyttävät kolmea eri tekniikkaa. Osaa aineistoista on mahdollista tarkastella WMS- ja WFS-paikkatietorajapintojen kautta. Osalle aineistoista on myös olemassa ArcGIS REST -rajapintoja. Metsävarakuvioilla on lisäksi käytössä aineiston lataamiseen tarkoitettu REST-rajapinta, joka palauttaa tietoa metsätietostandardin mukaisena XML-sanomana. 

Huom! Metsävaratiedoissa on lokakuusta 2022 alkaen metsätietojärjestelmän uudistuksen vuoksi väliaikainen päivityskatko, joka kestää vuoden 2023 puolelle. Lue lisää.

Geoserver WMS/WFS-rajapinnat

Geoserverin rajapinnat noudattavat WMS- ja WFS-standardeja.  

WMS- ja WFS-rajapinnoissa käytetään yhteneviä kenttänimiä ja koodistoja vastaavien ladattavien paikkatietoaineistojen kanssa. Tietosisältöä on kuitenkin yksinkertaistettu ja se kattaa ainoastaan keskeisimmät tunnukset.  

Metsävarakuvioiden sekä erityisen tärkeiden elinympäristökuvioiden rajapinnan koodistot ja tietokantakuvaus sekä tietokantakaavio on kuvattu erillisissä dokumenteissa:

Ohjeita WMS-rajapinnan käyttöön: 

Ohjeita WFS-rajapinnan käyttöön: 

Aineisto Osoite
Metsävarakuviot https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/stand/ows
Erityisen tärkeät elinympäristöt  https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/habitat/ows
Hila-aineisto https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/gridcell/ows
Inventointikoealat https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/inventory_sampleplot/ows
Kaukokartoituskoealat https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/sampleplot/ows
Metsänkäyttöilmoitukset https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/forestusedeclaration/ows
Pintavesien virtausmalli https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/Pintavesien_virtausmalli/ows
Latvusmalli 2008 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2008/ows
Latvusmalli 2009 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2009/ows
Latvusmalli 2010 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2010/ows
Latvusmalli 2011 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2011/ows
Latvusmalli 2012 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2012/ows
Latvusmalli 2013 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2013/ows
Latvusmalli 2014 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2014/ows
Latvusmalli 2015 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2015/ows
Latvusmalli 2016 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2016/ows
Latvusmalli 2017 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2017/ows
Latvusmalli 2018 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2018/ows
Latvusmalli 2019 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2019/ows
Latvusmalli 2020 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2020/ows
Latvusmalli 2021 https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_2021/ows
Latvusmalli, uusin https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_newest/ows
Latvusmalli uusin aluerajaindeksi https://rajapinnat.metsaan.fi/geoserver/Avoinmetsatieto/CHM_newest_area_index/ows
Metsämaski https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/forestmask/ows

Kestävän metsätalouden rahoituslain ja riistavahinkolain kohteet: 

Selaa taulukkoa oikealle taulukon alapuolelta löytyvän vierityspalkin avulla.

Työlaji Asiakirja Laki Geometria Osoite
Hirvieläinvahinkokorvaukset, arviontipyyntö Rahoitushakemus Riistavahinkolaki (105/2009) Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_06_16/ows
Hirvieläinvahinkokorvaukset, korvauspäätös Toteutusilmoitus Riistavahinkolaki (105/2009) Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_06_16/ows
Metsänuudistaminen Rahoitushakemus Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996)  Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_10_10/ows
Nuoren metsän hoito Rahoitushakemus Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996)  Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_10_30/ows
Ympäristötuki Rahoitushakemus Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996)  Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_10_91/ows
Metsänuudistaminen Toteutusilmoitus Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996)  Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_10_10/ows
Nuoren metsän hoito Toteutusilmoitus Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996)  Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_10_30/ows
Ympäristötuki Toteutusilmoitus Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta (1094/1996)  Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_10_91/ows
Nuoren metsän hoito Rahoitushakemus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_30/ows
Terveyslannoitus Rahoitushakemus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_50/ows
Suometsänhoito Rahoitushakemus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Viiva https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_line_11_60/ows
Suometsänhoito Rahoitushakemus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Piste https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_point_11_60/ows
Metsätien tekeminen Rahoitushakemus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Viiva https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_line_11_70/ows
Metsätien tekeminen Rahoitushakemus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Piste https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_point_11_70/ows
Luonnonhoito Rahoitushakemus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_90/ows
Ympäristötuki Rahoitushakemus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_11_91/ows
Nuoren metsän hoito Toteutusilmoitus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_11_30/ows
Terveyslannoitus Toteutusilmoitus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_11_50/ows
Suometsänhoito Toteutusilmoitus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Viiva https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_line_11_60/ows
Suometsänhoito Toteutusilmoitus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Piste https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_point_11_60/ows
Metsätien tekeminen Toteutusilmoitus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Viiva https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_line_11_70/ows
Metsätien tekeminen Toteutusilmoitus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Piste https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_point_11_70/ows
Luonnonhoito Toteutusilmoitus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_11_90/ows
Ympäristötuki Toteutusilmoitus Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015) Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_11_91/ows
Metsitystuki Rahoitushakemus Laki metsityksen määräaikaisesta tukemisesta (1114/2020) Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/application_stand_12_17/ows
Metsitystuki Toteutusilmoitus Laki metsityksen määräaikaisesta tukemisesta (1114/2020) Kuvio https://avoin.metsakeskus.fi/rajapinnat/v1/completiondeclaration_stand_12_17/ows

Metsätietostandardin REST-rajapinnat

REST-rajapinnan kautta avointa metsävarakuviotietoa voi hakea metsätietostandardin mukaisessa muodossa. 

ArcGIS REST -rajapinnat

Osalle aineistosta on tarjolla myös WMS-rajapinta tarjolla. Alla olevat aineistot ovat sellaisia, joihin tulevista muutoksista viestitään käyttäjille etukäteen. Paikkatietopalvelimeltamme löytyy myös muita rajapintoja. Niitä, joita ei ole luetteloitu tälle sivulle, ei ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan, vaan ne toimivat osana jotain karttapalvelua. Näihin rajapintoihin kohdistuvista muutoksista ei viestitä.

Aineisto  
2 m - 10 m maanpintamalli Kahden ja kymmenen metrin korkeusmalleista laskettu uusi maanpintamalli
 • WMS
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Vesiensuojelu/DEM_fill/ImageServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
 • REST
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Vesiensuojelu/DEM_fill/ImageServer
 • Tietotuotekuvaus
2 m - 10 m virtausverkko Kahden ja kymmenen metrin korkeusmalleista laskettu pintavesien virtausverkko
 • WMS
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Vesiensuojelu/Virtausverkko/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
 • REST
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Vesiensuojelu/Virtausverkko/MapServer
 • Tietotuotekuvaus
Korjuukelpoisuus Kaukokartoitusaineiston ja maastotietokannan avulla muodostettu staattinen korjukelpoisuuskartta. Lisäksi indeksikartta kattavuudesta.  
 • WMS
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Korjuukelpoisuus/Korjuukelpoisuus/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
 • WMS indeksi
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Korjuukelpoisuus/Korjuukelpoisuus_aluerajat/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
 • REST
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Korjuukelpoisuus/Korjuukelpoisuus/MapServer
 • REST indeksi
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Korjuukelpoisuus/Korjuukelpoisuus_aluerajat/MapServer
Tietotuotekuvaus
Maa-ainesten huuhtoutumisherkkyys Ojat, joissa ojan virtausnopeus ylittää maalajin rajanopeuden
 • WMS
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Vesiensuojelu/Vesiuomien_maa_aineksen_huuhtoutumisriski/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
 • REST
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Vesiensuojelu/Vesiuomien_maa_aineksen_huuhtoutumisriski/MapServer
 • Tietotuotekuvaus
Metsitystukimahdollisuudet Metsitystuella mahdollisesti metsitettäväksi sopivat joutoalueet.
 • WMS
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Metsatieto/Metsitystuki/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
 • REST
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Metsatieto/Metsitystuki/MapServer
 • Tietotuotekuvaus
Veden palauttamiseen soveltuvat suojelusuot Suojelusuokohteet, joissa vesien palauttaminen on etukäteistietojen perusteella mahdollista. 
 • WMS
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/services/Vesiensuojelu/Vedenpalauttamiseen_soveltuvat_suojelusuokohteet/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
 • REST
https://aineistot.metsakeskus.fi/metsakeskus/rest/services/Vesiensuojelu/Vedenpalauttamiseen_soveltuvat_suojelusuokohteet/MapServer
 • Tietotuotekuvaus

 

Lisätietoja

Metsäkeskuksen asiakastuki
asiakastukiatmetsakeskus.fi
029 432 409