Gå direkt till innehållet

Uppdateringen av egna skogsdata försenas

Nyhet - 16.02.2023 15:47

Skogscentralen förnyade sitt produktionssystem för skogs- och naturdata vid årsskiftet, och det har orsakat ett avbrott i uppdateringen av information också i andra system sedan oktober i fjol. Enligt de nuvarande planerna pågår avbrottet till april i år. När informationen börjar uppdateras igen informerar vi så snart som möjligt på sidan Avvikelser i våra tjänster.

Skogscentralen har förnyat sitt system för produktion av skogs- och naturdata, alltså det system som fungerar i bakgrunden för tjänsten MinSkog.fi. Därför har uppdateringen av skogs- och naturdata varit pausad sedan oktober. Som det nu ser ut fortsätter avbrottet till april 2023. Tidigare hade vi räknat med slutet av januari. När informationen börjar uppdateras igen meddelar vi om det på sidan Avvikelser i våra tjänster.

Information som lagts in i MinSkog.fi uppdateras under våren

Också under avbrottet har det gått att meddela om utförda skogsvårdsarbeten i MinSkog.fi. Skogscentralen har tagit emot informationen, men det är ännu inte klart när den kan läggas in i tjänsten.

– Informationen kommer att föras in i våra system, så att de också blir synliga i MinSkog.fi. Tyvärr kan vi ännu inte säga exakt när det kommer att ske. Det här arbetet kräver vidare utveckling, säger Jussi Lappalainen, servicechef för skogsdata.

Det går fortfarande att uppdatera sina egna uppgifter i MinSkog.fi. De uppdateringarna blir synliga samtidigt som uppdateringarna som gjordes under avbrottet.

Vilka uppgifter kan man uppdatera?

Skogsägare kan meddela när det till exempel har avverkats eller slyröjts i deras skog. Utifrån den informationen uppdaterar Skogscentralen sedan sina beståndsuppgifter och skötselförslag i sin databas. Skogsägarna kan meddela sina egna uppgifter via MinSkog.fi.

Förutom meddelandena från skogsägarna använder Skogscentralen bland annat lagstadgade anmälningar om användning av skog, kemera-dokument och information från avverkningsmaskiner för att uppdatera sina uppgifter. Till det behövs skogsägarens tillstånd.

Påverkar inte möjligheterna att sköta ärenden i MinSkog.fi

Skogsdataavbrottet påverkar inte möjligheterna att använda och sköta ärenden i MinSkog.fi.

– Man kan använda tjänsten precis som vanligt, säger chefen för skogsägartjänster Ilpo Rautio.

Uppdateringsavbrott i materialpaket för aktörer

Skogscentralen distribuerar öppen skogs- och naturinformation som materialpaket i dokument och genom tekniska gränssnitt. Många aktörer i skogsbranschen använder de här distributionskanalerna. Tills vidare kan materialpaket laddas ner via de nuvarande adresserna, men materialet har inte uppdaterats efter 20.10.2022.

Materialpaket med nyare information kommer att finnas i den nya distributionstjänsten. Målet är att det ska ske senast i juli 2023.

Vi informerar på avvikelse-webbsidan

Vi meddelar på sidan Avvikelser i våra tjänster när vi vet mer exakt när avbrottet kommer att vara över.
På den sidan hittar du också i fortsättningen information om andra avvikelser och ändringar som påverkar Skogscentralens tjänster.
Läs också: Dröjsmål i uppdateringen av egna skogsdata i slutet av året

Kemera-lagen upphör vid årets slut – kom ihåg att lämna in ansökningar och begäran om tilläggstid till Skogscentralen i tid Nyhet - 08.02.2023 08:22
Naturvården behöver aktörer i framtiden, utbildningsbehovet kartläggs av Skogscentralen Nyhet - 17.02.2023 08:36