Gå direkt till innehållet

Kemera-lagen upphör vid årets slut – kom ihåg att lämna in ansökningar och begäran om tilläggstid till Skogscentralen i tid

Nyhet - 08.02.2023 08:22

Kemera-lagen upphör vid utgången av 2023. Kemera-finansieringsansökningar ska vara inlämnade senast 1.10.2023 för att Skogscentralen ska hinna fatta besluten före årets slut. Skogscentralen kan be om ytterligare utredningar till ansökan. Saknade uppgifter och kompletteringar till ansökningarna ska vara inne senast 1.12.2023.

Stöd för vitaliseringsgödsling av skog beviljas utifrån en ansökan och en plan. Foto: Tuomo Tapanila

För en del av kemera-projekten kan man söka tilläggstid. Nu är det även möjligt att förlänga tilläggstiden som beviljats för projekt som bygger på en plan. Sådana projekt är vitaliseringsgödsling, vård av torvmarksskog, grundlig förbättring av skogsväg, byggande av ny väg och naturvårdsprojekt.

Tilläggstiden för dessa projekt går att förlänga med högst två år om arbetet inte har kunnat utföras på grund av ett förutsett hinder. När Skogscentralen har godkänt den första ansökan om tilläggstid före 1.10.2023 kan tilläggstid sökas också åren 2024–2026, trots att kemera-lagen inte längre gäller då.

Exempel på hur man söker tilläggstid:

Ett planbaserat projekt har fått verkställningstid till 31.3.2024. Vid verkställandet har man stött på ett oförutsägbart hinder och ansöker därför om mera tid. Skogscentralen hinner fatta beslutet om tilläggstid före 1.10.2023. Tidsfristen kan förlängas med högst två år åt gången, alltså som mest ända till 31.3.2026. Om ett oförutsägbart hinder gör att kemera-arbetet inte kan slutföras ens inom tilläggstiden, kan man ansöka om förlängd tilläggstid. Den ansökan ska i så fall göras senast 31.3.2026. Tilläggstiden kan förlängas bara om den första ansökan om tilläggstid har godkänts före 1.10.2023.

Mer information om verkställningstider för kemera-projekt finns på Skogscentralens webbplats.

Ny guide och e-kurs hjälper aktörer och skogsägare att bekämpa barkborren Nyhet - 30.01.2023 08:19
Uppdateringen av egna skogsdata försenas Nyhet - 16.02.2023 15:47