Gå direkt till innehållet

Naturvården behöver aktörer i framtiden, utbildningsbehovet kartläggs av Skogscentralen

Nyhet - 17.02.2023 08:36

Finlands skogscentrals företagsrådgivare intervjuar nuvarande och kommande verkställare av natur- och vattenvårdsprojekt under vårvintern. Genom att delta i enkätintervjun kan du påverka innehållet i fortbildningen kring naturvård.

En skogsarbetare tar bort granar i en hassellund för att hasselbuskarna ska få mera ljus och utrymme. Foto: Jukka Ruutiainen

Det kommer att behövas fler och fler kunniga planerare och verkställare av vattenvård, vård och iståndsättning av livsmiljöer samt hyggesbränningar som främjar den biologiska mångfalden. Mer stöd än tidigare har riktats till naturvården. Det ger företagarna nya möjligheter och tillfällen att nätverka med andra företagare i branschen och med planerare av naturvårdsprojekt. 

Under vårvintern intervjuar Skogscentralens företagsrådgivare företagare som verkställer naturvårdsprojekt. I intervjun frågar rådgivaren om kunskapsbehov och önskemål om vad som ska tas upp i kurserna och hur de borde genomföras. Utifrån svaren kommer Luoto-projektet att producera utbildningsmaterial för olika ämnesområden inom naturvård och ordna utbildningsevenemang på olika håll i Finland. 

– Om du ännu inte blivit kontaktad av Skogscentralens företagsrådgivare kan du själv kontakta företagsrådgivaren i ditt område och anmäla ditt intresse för att på det här sättet delta i utvecklingen av kurser och material, säger projektchefen Johanna Virtanen vid Skogscentralen.

Ökar kunskaperna om att planera och genomföra naturvård

Projektet Luonnonhoidon tulevaisuuden tekijät, Luotu, finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet och Miljöministeriet. 

Projektet producerar mångsidigt utbildningsmaterial och ordnar fortbildning om olika naturvårdsarbeten. Projektet ska öka färdigheterna i vård och iståndsättning av livsmiljöer enligt Helmi-programmet och Metso-programmet samt i att planera och genomföra vattenvård. Resultaten kommer att utnyttjas och åtgärderna fortsätta i projektet Priodiversity Life, som enligt planerna ska inledas i början av 2024 och pågå i åtta år. 

Luotu-projektet pågår 1.12.2022–31.8.2024. Det genomförs av Skogscentralen och Arbetseffektivitetsföreningen, och centrala samarbetsparter är branschföretag, Forststyrelsen Naturtjänster och NTM-centralerna. 

Uppdateringen av egna skogsdata försenas Nyhet - 16.02.2023 15:47
Verkställare av hyggesbränningar söks till olika delar av landet Nyhet - 22.02.2023 10:00