Gå direkt till innehållet

Dröjsmål i uppdateringen av egna skogsdata i slutet av året

Nyhet - 06.10.2022 12:53

Vid årsskiftet förnyar Skogscentralen sitt skogsdatasystem, vilket kommer att orsaka dröjsmål i uppdateringen av skogdata även i andra system från och med oktober. Skogsägarna kan fortsättningsvis begära uppdatering av egna skogsdata till exempel i tjänsten MinSkog.fi. Inkomna anmälningar handläggs och behövliga uppdateringar av informationen görs när det nya skogsdatasystemet har tagits i bruk.

Utförda skogsvårdsarbeten kan fortfarande anmälas i MinSkog.fi, men informationen uppdateras i den skogliga informationen först i början av nästa år. 

Skogsägare kan införa egna skogs- och naturdata i Skogscentralens skogsdatasystem i fråga om utförda åtgärder. Skogsägarna kan till exempel anmäla att skogsförnyelse eller plantskogsvård har utförts. Utifrån anmälan uppdaterar Skogscentralen de beståndsuppgifter och åtgärdsförslag som finns om figuren i databasen. Skogsägarna kan införa uppgifterna i den digitala tjänsten MinSkog.fi

Skogsägarna ser de uppdaterade uppgifterna i MinSkog.fi och serviceproducenterna i skogsbranschen ser samma uppgifter i den öppna skogs- och naturinformationen.  

  Förutom anmälningarna från skogsägarna underhåller Skogscentralen informationen bland annat utifrån lagstadgade anmälningar. Till sådana hör anmälningar om användning av skog och kemera-handlingar.    

Avbrott i uppdateringen av uppgifterna  

Skogscentralen förnyar det skogsdatasystem som tjänsten MinSkog.fi grundar sig på. Därför hålls från och med 10.10.2022 ett tillfälligt avbrott i uppdateringen av skogsdata. Avbrottet beräknas pågå ungefär till slutet av januari 2023.   

 – Den exakta tidpunkten och varaktigheten för avbrottet beror på tidtabellen för systemutvecklingen. Vi informerar mer när det blir möjligt för oss att uppdatera informationen i tjänsten MinSkog.fi och i den öppna skogliga informationen och naturinformationen, säger Jussi Lappalainen, servicechef för skogsdata.  

Det tillfälliga avbrottet i uppdateringen av skoglig information påverkar inte användningen och hanteringen av ärenden i MinSkog.fi.   

– Man kan fortsättningsvis sköta ärenden i tjänsten på samma sätt som hittills, försäkrar Ilpo Rautio, chef för skogsägartjänster.

Vi meddelar på vår webbplats då vi vet mer exakt när uppdateringsavbrottet kommer att vara över. 

På samma webbsida hittar du i fortsättningen också information om andra eventuella undantag och förändringar som påverkar Skogscentralens tjänster och skötseln av ärenden med oss. 

Tjänsterna med öppna skogs- och naturdata finns nu på en och samma plats Nyhet - 06.10.2022 08:39
De första Pro skog-priserna delades ut till föregångare i skogsbranschen Nyhet - 07.10.2022 08:13