Gå direkt till innehållet

Nu är det bra tid att anmäla redan utförda skogsvårdsarbeten i tjänsten MinSkog.fi

Aktörsmeddelande - 20.07.2022 10:34

En aktör som utfört skogsvårdsarbeten eller avverkningar i kundens skog kan enkelt anmäla utförda arbeten i MinSkog.fi för kundens räkning. Om Kemera-stöd har betalats för arbetet behövs ingen separat anmälan.

Uppgifter som kommer in före utgången av juli behandlas på vanligt sätt och uppdateras i MinSkog.fi inom två veckor. Utförda arbeten som anmäls därefter kommer att uppdateras i tjänsten med fördröjning, eventuellt först i slutet av året.

Vi håller på att förnya vårt skogsdatasystem och därför kommer det att bli avbrott i uppdateringarna. Under övergångsperioden uppdateras ingen skoglig information i MinSkog.fi från andra källor heller, såsom lagstadgade anmälningar om användning av skog som lämnats in till Skogscentralen, anmälningar om verkställande enligt kemera-lagen eller uppgifter som producerats av avverkningsmaskiner.

Skogsdata som färdigställts utifrån fjärrkarteringen i fjol uppdateras i tjänsten före utgången av augusti, innan det blir avbrott i uppdateringarna.

Vi informerar senare närmare om alla uppdateringar av skogsdata och tidpunkterna för dem.

Så här meddelar du utfört skogsvårdsarbete i MinSkog.fi

Anmälan om utfört arbete kan göras på sidan med figurens basuppgifter under punkt 3, Åtgärdsförslag. Genom att klicka på Meddela kommer du till ett formulär där du kan fylla i uppgifterna. Du kan anmäla att arbete utförts på alla figurer, även på sådana för vilka inga åtgärder har föreslagits.

Fastighetsgränserna uppdateras i augusti

Informationen om fastighetsgränserna uppdateras nästa gång i slutet av augusti för att motsvara Lantmäteriverkets information. De fastighetsgränser som för närvarande visas i MinSkog.fi är från februari 2022.

Hotade arter, observationer av flygekorrar och hökfågelbon

Tills vidare är det bäst att kontrollera aktuella uppgifter om hotade arter på webbplatsen laji.fi.

Läs mer i vår nyhet.

Tjänsten MinSkog.fi förnyas 

Vi har börjat förnya tjänsten MinSkog.fi. Det är tänkt att den första fasen av den nya tjänsten ska bli klar i början av 2024. Då kan användarna börja använda tjänsten och till exempel sköta ärenden som hör samman med det nya stödsystemet för skogsbruket.

Läs mer i vår nyhet.

Skogscentralens kundtjänst ger mer information: kundtjanstatskogscentralen.fi, 029 432 407.

MinSkog.fi-aktörstjänsten, meddelande nr 7/2022 / Meddelanden till aktörer på webbplatsen.
 

Checklistan för naturhänsyn förnyades Aktörsmeddelande - 07.07.2022 14:01
Skyldigheten att bekämpa rottickan återgår till det normala Aktörsmeddelande - 04.08.2022 13:05