Gå direkt till innehållet

Skogscentralen förnyar tjänsten MinSkog.fi

Nyhet - 10.06.2022 14:40

Arbetet med att förnya MinSkog.fi inleds. Den nya versionen ska ersätta den nuvarande tjänsten 2023–2024. Skogscentralens tjänst MinSkog.fi är Finlands mest använda e-tjänst för skogsärenden. Den innehåller skogs- och naturdata om nästan all privatägd skog i Finland. Vi vill att tjänsten hela tiden fyller våra kunders behov.

Kuvassa henkilö kirjautuu Metsään.fi-palveluun tablettitietokoneella.

Skogscentralens tjänst MinSkog.fi är den mest använda e-tjänsten för skogsärenden i Finland. Tjänsten innehåller skogs- och naturinformation som täcker nästan 98 procent av de finländska privatskogarna. Den nuvarande tjänsten MinSkog.fi har ca 100 000 användare och år 2021 uppgick antalet inloggningar till nästan 300 000. Tjänsten har varit i bruk i 10 år.

För att tjänsten ska kunna tillgodose kundernas behov ännu bättre i framtiden har vi startat ett projekt för att förnya tjänsten. Den nya tjänsten kommer att ersätta den nuvarande tjänsten stegvis under åren 2023–2024.

Förnyelsen genomförs i samarbete med systemleverantörer. Till samarbetspartner har vi utsett Bitcomp Oy och Sitowise Oy tillsammans.

 – Projektgruppen består av en mångsidig skara kunniga anställda vid Skogscentralen. I beredningsarbetet har projektgruppen tagit fasta på respons och utvecklingsidéer från såväl skogsägare som aktörer i skogsbranschen, berättar servicechef för finansiering och granskning Aki Hostikka.

Tjänsten förnyas stegvis – den första fasen är klar i början av 2024

Det är tänkt att den första fasen av den nya tjänsten ska bli klar före utgången av 2023. Då kan användarna börja använda tjänsten och till exempel sköta ärenden som hör samman med det nya stödsystemet för skogsbruket.

– Kunskapen hos projektgruppen och våra samarbetspartner, de nya systemen och världens bästa skogs-, natur-, fastighets- och kunddata ger oss bättre möjligheter att uppmuntra skogsägarna till aktivt beslutsfattande och till att utnyttja skogsfackmännens serviceutbud, konstaterar chef för skogsägartjänster Ilpo Rautio förnöjt. 

 

Efterfrågan på inhemsk skogsflis växer – finns i oskötta unga skogar Nyhet - 07.06.2022 10:03
Enklare att spåra överträdelser av skogslagen Nyhet - 13.06.2022 09:10