Gå direkt till innehållet

Skyldigheten att bekämpa rottickan återgår till det normala

Aktörsmeddelande - 04.08.2022 13:05

Skyldigheten att bekämpa rotticka återgår till det normala 15.8.2022. Från och med då ska rottickan åter bekämpas när temperaturen går ner till 0 grader, och stubbarna ska behandlas med bekämpningsmedel också vid avverkningar på torvmark. Ï våras lättade Jord- och skogsbruksministeriet tillfälligt på kraven eftersom det rådde osäkerhet om tillgången till urea, som används som bekämpningsmedel. Nu står det klart att det finns tillräckligt med bekämpningsmedel att få.

Rottickan ska bekämpas vid avverkningar i riskområdena från början av maj till slutet av november. Områden med risk för att rottickan ska sprida sig är södra och mellersta Finland så som de definieras i skogslagen. Bekämpningsskyldigheten gäller barrträdsdominerad skog på mineral- och torvmark i södra Finland samt barrträdsdominerade skogar på mineralmark och grandominerade skogar på torvmark i mellersta Finland. Bekämpningen sker med hjälp av urea- eller pergamentsvamplösning som sprids på stubbarna vid avverkningen.

Jord- och skogsbruksministeriet sänkte kraven på bekämpningen av rotröta i våras, eftersom det rådde osäkerhet om tillgången till urea på grund av Rysslands-sanktionerna. Ändringen gjordes för att säkerställa att avverkningarna inte skulle behöva avbrytas på grund av brist på bekämpningsmedel.

Nu har ministeriet gjort bedömningen att det finns tillräckligt med stubbehandlingsmedel att tillgå och att stubbehandlingen därför bör skötas som normalt från och med mitten av augusti. Stubbehandlingen ska utföras när dygnets lägsta temperatur är noll grader eller högre. Stubbarna ska behandlas med bekämpningsmedel också vid avverkning på torvmark.

Rotröta orsakar betydande förluster

Rottickan orsakar rotröta på träden, vilket varje år orsakar skador på 50-60 miljoner euro för skogsägarna.
Både granens rotticka och tallens rotticka är vanliga i hela södra och mellersta Finland. Deras utbredningsområde utvidgas hela tiden norrut i takt med att klimatet blir varmare.

- Bekämpningen är extra viktig på objekt där ingen rotticka alls har observerats. Där kan man helt förhindra att den dyker upp, säger beredskapschefen Yrjö Niskanen vid Finlands skogscentral.

Mer information om bekämpning av rottickan finns på Skogscentralens webbplats.

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande: Tillgången till stubbehandlingsmedel har förbättrats: ordinarie bestämmelser om bekämpning av rotticka träder åter i kraft den 15 augusti

Mer information ger: 
Yrjö Niskanen
beredskapschef
Finlands skogscentral
tfn 040 065 3863
yrjo.niskanenatmetsakeskus.fi

Nu är det bra tid att anmäla redan utförda skogsvårdsarbeten i tjänsten MinSkog.fi Aktörsmeddelande - 20.07.2022 10:34
Nu syns insektsskador i skogen – karttjänst ger en bild av läget Aktörsmeddelande - 09.08.2022 09:50