Gå direkt till innehållet

Brister i artinformationen i tjänsten MinSkog.fi – aktuella uppgifter finns på webbplatsen laji.fi

Nyhet - 14.06.2022 11:21

I tjänsten MinSkog.fi visas förutom den skogs- och naturinformation som Skogscentralen har samlat in även många andra uppgifter som producerats av andra organisationer. Tills vidare förekommer dock brister i uppgifterna om hotade arter. Det är därför värt att kontrollera sådana uppgifter på Finlands artdatacenters webbplats laji.fi.

Guckusko är en fridlyst art. På dess växtplatser är markberedning och kalhuggning förbjudna.  Foto: Miia Saarimaa

I tjänsten MinSkog.fi kan skogsägarna se material om hotade arter och om flygekorrsobservationer och observationer av hökfågelbon.

Informationen om hotade arter och flygekorrar uppdaterades senast för ungefär ett och ett halvt år sedan med uppgifter från Finlands miljöcentrals databas. Problem har upptäckts på kartan över högfågelbon och tills vidare visas de inte alls i tjänsten. 

- Även om MinSkog.fi för närvarande inte visar var högfågelsbona finns, är uppgifterna tillgängliga via granskningar av anmälningar om användning av skog, förklarar ledande experten på naturdata Miia Saarimaa vid Finlands skogscentral. 

Underhållet av materialet har överförts från Finlands miljöcentral till Artdatacentret. Målet är att de färskaste uppgifterna i höst ska synas även i tjänsten MinSkog.fi. 

Artinformation på webbplatsen laji.fi  

Artinformation kan läsas och laddas ned via Finlands artdatacenters webbplats på adressen laji.fi/sv. Här finns artspecifikt material från ett flertal källor, till exempel museernas databaser. 

Största delen av materialet kan läsas direkt på webbsidorna men den geografiska informationen om vissa känsliga arter presenteras med grövre exakthet i en ruta på en eller fem kilometer.

Bland annat hökfågelbon är artinformation av känslig natur. Sådant material förknippas med begränsningar i användningen och förutsätter inloggning på laji.fi med begäran om material som gäller ett visst område. 

En förteckning över känsliga, det vill säga sensitiva arter finns nere på ingångssidan under punkten: Datahantering – Sensitiva data.  

Enklare att spåra överträdelser av skogslagen Nyhet - 13.06.2022 09:10
Hur kan samlingen, förädlingen och försäljningen av inhemska naturprodukter öka? – framtidsrapport berättar om möjligheterna Nyhet - 16.06.2022 09:14