Gå direkt till innehållet

Efterfrågan på energived ökar – färska uppgifter om områden med energived

Aktörsmeddelande - 29.11.2022 08:34

Efterfrågan på energived har ökat i år i och med att importen från Ryssland har upphört och användningen av torv och fossila bränslen har minskat. Det förutspås att efterfrågan kommer att öka ytterligare. Nu erbjuder Finlands skogscentral aktörer i skogsbranschen ny och uppdaterad information om områden med energived.

Uppgifterna i karttjänsten som visar koncentrationer av energived, Energiapuukohdekeskittymät, har uppdaterats. Nu visar karttjänsten sammanlagt drygt 90 000 hektar potentiella objekt för drivning av energived.

- Vid uppdateringen minskade koncentrationernas areal jämfört med tidigare eftersom en del ung skog redan hade vårdats eller beståndet hade vuxit sig över utplockningsvillkoren. Å andra sidan infördes vid uppdateringen även nya potentiella områden med energived, berättar experten på skogsvård Juha Tuononen vid Finlands skogscentral.

Karttjänsten kompletteras nu även av en ny rapport över energivedskoncentrationerna. I rapporten kan man studera arealerna där energived kan drivas och beståndsuppgifter landskapsvis och kommunvis. Uppgifter kan också läsas uppdelade på olika ägargrupper. Rapportuppgifterna illustreras av kartor som visar i vilka landskap och kommuner det finns mest av potentiella energivedskoncentrationer.

Karttjänsten och den nya rapporten över potentiella energivedskoncentrationer finns på Skogscentralens webbplats. Läs också sammanfattningen av karttjänster som baserar på skoglig information och naturinformation. Sammanfattningen gjordes inom ramen för projektet OpenForData.

Mängden uttagen energived har ökat

Skogsbranschen har svarat på den ökade efterfrågan på energived. Enligt Naturresursinstitutets uppföljning hade man i augusti avverkat 13 procent mer energived och i september 26 procent mer energived jämfört med samma månader i fjol.

Skogsflis som används till värme- och elproduktion tillverkas främst av klenträd från gallringsskogar. Skogsägarna kan ansöka om kemera-stöd för vård av ungskog och hopsamling av klenträd hos Skogscentralen.

- Det finns rikligt med stöd kvar att få och det lönar sig att utnyttja denna möjlighet. Inför den kommande uppvärmningsperioden behövs allt mer skogsflis, det vill säga det finns fortfarande en stigande efterfrågan på gallringar i ungskogar, säger Tuononen.

Det har också blivit lättare att avtala med skogsägarna om naturhänsyn och olika naturvårdsmetoder i samband med skogsvård. I projektet Monimetsä har en elektronisk blankett sammanställts för skogsägare som vill redogöra för egna mål för naturvården och för sina önskemål om vilka metoder som ska tillämpas. Beställningsblanketten finns på Skogscentralens webbplats

Kampanjen Energi från skogen fortsätter till årets slut

Skogscentralens kampanj Energi från skogen uppmuntrar skogsägare och aktörer i skogsbranschen att vårda unga skogar och ta tillvara klenträd. Kampanjen pågår till utgången av detta år.

Ett brev som handlar om olika möjligheter för att vårda unga skogar har skickats till skogsägare som äger skog nära potentiella energivedskoncentrationer. De skogsägare som fått brevet kontaktas också personligen. Detta arbete fortsätter till årets slut. Dessutom har Skogscentralen ordnat evenemang kring temat Energi från skogen tillsammans med olika aktörer i olika delar av landet.

- Evenemangen har lockat rikligt med besökare. Vi vill redan i det här skedet tacka alla samarbetspartner som medverkat i arrangemangen, säger Tuononen.

Mer information om kampanjen Energi från skogen på Skogscentralens webbplats.

Mer information:

Juha Tuononen
expert på skogsvård
Finlands skogscentral
tfn 050 348 5599
juha.tuononenatskogscentralen.fi

Aktuella uppgifter om flygekorrar har införts i MinSkog.fi Aktörsmeddelande - 25.11.2022 08:26
Observationer av flygekorrar och hökfågelbon har uppdaterats i MinSkog.fi Aktörsmeddelande - 05.12.2022 08:38