Siirry pääsisältöön

Energiapuun kysyntä kasvaa – korjuukohteista uutta tietoa tarjolla

Toimijatiedote - 29.11.2022 08:00

Energiapuun kysyntä on kasvanut kuluvana vuonna, koska puun tuonti Venäjältä päättyi ja turpeen ja fossiilisten polttoaineiden käyttö väheni. Kysynnän ennustetaan kasvavan edelleen. Suomen metsäkeskus tarjoaa nyt uutta ja päivitettyä tietoa energiapuun korjuukohteista metsäalan toimijoille.  

Metsäkeskuksen Mahdolliset energiapuukohdekeskittymät -karttapalvelun tietoja on päivitetty. Karttapalvelussa on nyt mahdollisia energiapuun korjuukohteita yhteensä hieman yli 90 000 hehtaaria.  

– Keskittymien pinta-ala väheni päivityksessä aiemmasta, kun osalla kohteista nuorta metsää oli jo hoidettu tai puusto oli kasvanut jo ohi poimintaehtojen. Toisaalta päivityksessä karttapalveluun tuli myös uusia mahdollisia energiapuun korjuukohteita, kertoo metsänhoidon asiantuntija Juha Tuononen Suomen metsäkeskuksesta.  

Karttapalvelua täydentää nyt myös uusi raportti energiapuukohdekeskittymistä. Raportista voi katsoa energiapuun korjuukohteiden pinta-aloja ja puustotietoja maakunnittain ja kunnittain. Tietoja voi katsoa myös eri omistajaryhmittäin. Raportin tietoja havainnollistavat kartat, joista näkee, missä maakunnissa ja kunnissa mahdollisia energiapuukohdekeskittymiä on eniten.

Karttapalvelu  ja uusi raportti mahdollisista energiapuukohdekeskittymistä ovat Metsäkeskuksen verkkosivuilla. Tutustu myös OpenForData-hankkeessa tuotettuun koosteeseen avoimen metsä- ja luontotiedon karttapalveluista. 

Energiapuun korjuumäärät ovat kasvaneet 

Metsäalalla on vastattu tänä vuonna kasvaneeseen energiapuun kysyntään. Luonnonvarakeskuksen seurannan mukaan tämän vuoden elokuussa energiapuuta on korjattu metsistä 13 prosenttia ja syyskuussa 26 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavina kuukausina.  

Lämmön- ja sähköntuotannossa hyödynnettävää metsähaketta valmistetaan enimmäkseen harvennusmetsien pienpuusta. Metsänomistajat voivat hakea nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen kemera-tukea Metsäkeskuksesta.  

– Tukea on edelleen hyvin käytettävissä ja se kannattaa hyödyntää. Tulevalle lämmityskaudelle metsähaketta tarvitaan yhä enemmän, eli nuoren metsän harvennuksille on edelleen kasvavaa kysyntää, Tuononen sanoo.  

Metsänhoidon yhteydessä toteutettavasta luonnonhoidosta ja sen keinoista on nyt entistä helpompi sopia metsänomistajien kanssa. Monimetsä-hankkeessa on tuotettu sähköinen tilauslomake, jonka avulla metsänomistaja voi kertoa omista luonnonhoidon tavoitteistaan ja toteutustoiveista. Tilauslomake löytyy Metsäkeskuksen verkkosivuilta

Energiaa metsästä -kampanja jatkuu vuoden loppuun 

Metsäkeskuksen Energiaa metsästä -kampanja kannustaa metsänomistajia ja metsäalan toimijoita nuorten metsien hoitoon ja pienpuun korjuuseen. Kampanja jatkuu tämän vuoden loppuun saakka. 

Kampanjassa on lähetetty mahdollisten energiapuukohdekeskittymien metsänomistajille kirjeitä nuorten metsien hoitomahdollisuuksista. Kirjeen saaneisiin metsänomistajiin on oltu myös henkilökohtaisesti yhteydessä. Yhteydenotot jatkuvat vuoden loppuun saakka. Lisäksi Metsäkeskus on järjestänyt yhdessä eri toimijoiden kanssa Energiaa metsässä -tapahtumia eri puolilla Suomea.  

– Tapahtumat ovat saaneet hyvin yleisöä liikkeelle. Haluamme kiittää jo tässä vaiheessa kaikkia järjestelyihin osallistuneita yhteistyökumppaneita, Tuononen sanoo. 

Lisätietoa Energiaa metsästä -kampanjasta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.  

Lisätietoja:  
Juha Tuononen 
metsänhoidon asiantuntija 
Suomen metsäkeskus 
p. 050 348 5599 
juha.tuononenatmetsakeskus.fi

Liito-oravatiedot on päivitetty Metsään.fi-palveluun Toimijatiedote - 25.11.2022 08:00
Havainnot liito-oravista ja haukanpesistä päivitetty Metsään.fi-palveluun Toimijatiedote - 05.12.2022 08:19