Siirry pääsisältöön

OpenForData - Avoimen metsä- ja luontotiedon läpimurto - tietomassasta tuotteiksi ja tehokkaan toiminnan työvälineeksi

Hankkeen rahoittajat

Euroopan unionin aluekehitysrahaston logo
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 logo

Avoimen metsä- ja luontotiedon läpimurto - tietomassasta tuotteiksi ja tehokkaan toiminnan työvälineeksi eli OpenForData-hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan alueilla. Luonnonvarakeskuksen ja Metsäkeskuksen yhteishanke on kaksivuotinen. 

OpenForDatan päämääränä on läpimurto avoimen metsä- ja luontotiedon jatkojalostuksessa, käyttöönotossa ja hyödyntämisessä. Tietoa tullaan hyödyntämään laajasti metsiin perustuvassa biotalouden liiketoiminnassa, myös uusilla osa-alueilla, kuten luonnontuotealalla ja luontomatkailussa. 

Hanke kohottaa metsäpalvelujen tuottavuutta digitalisaatiota hyödyntäen. Hankkeessa edistetään avointa metsätietoa hyödyntävien ratkaisujen käyttöönottoa pk-yrityksissä. Toteutuksessa hyödynnetään pk-yritysten verkossa ja tapaamisissa toteutettavaa valmennusta aiheeseen liittyen. Hankealueella autetaan muun muassa metsäalan, luontomatkailun ja luonnontuotealan yrityksiä ottamaan haltuun hyöty, joka on saatavissa avoimesta metsä- ja luontotiedosta. Tämän opastuksen yhteydessä kerätään palvelukuvauksia yritysten tarpeista: kaivattuja tietotuotteita ja työkaluja syntyy tieto- ja viestintäteknologiaan erikoistuneiden (ICT) yritysten ja kehittäjäyhteisöjen ja yritysten tuottamina.  

Projektissa toteutetaan metsäbiotalouden toimintaympäristöstä ja liiketoimintapotentiaalista kertovan alueellisen tietotuotteen konseptointi. Tämä palvelukonsepti tarjoaa aluetason tietoa päätöksentekijöille ilmasto- ja resurssiviisaaseen metsien hyödyntämiseen ja monikäytön kysymyksiin liittyen. 

Projektissa kehitetään myös ilmastoviisaan metsänkäsittelyn ja hiilikaupan mahdollistavan tietotuotteen konsepti yksityismetsiin.  

Hankkeen kesto on 1.3.2020-31.12.2022. 

Tapahtumat

Materiaalit  

Tutustu oheisesta linkistä tarinakartta-esitykseen siitä, millaista aineistoa Metsäkeskuksen avoimista karttapalveluista löytyy ja miten niitä voi hyödyntää: Metsäkeskuksen avoin metsä- ja luontotieto (ArcGis-tarinakartta)

Verkkokoulutukset

Lue myös, mitä muissa hankkeissa on tehty metsätietoon liittyen 

Mast-hankkeen sivuilla olevat selvitykset metsävaratiedon käyttämisessä metsäpalon torjunnassa sekä liiketoimintamahdollisuuksista metsäpaloihin liittyen 

Metsätiedon osaamisen mahdollisuudet ulkomailla 

  • DigiELMO-hankkeen vienninedistämismatkat Latviaan ja Espanjaan:

 

Toiminta-alue
Pohjois-Karjala ja Pohjois-Pohjanmaa

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Luonnonvarakeskuksen logo
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton logo
Pohjois-Pohjanmaan liiton logo

Lisätietoja