Gå direkt till innehållet

Det ser bra ut för blåbären

Nyhet - 11.07.2022 11:05

Fjolåret gav en sedvanlig blåbärsskörd, och 5,3 miljoner kilogram som gick till försäljning. I år väntas en bra skörd, förutsatt att det kommer regn.

En kåsa full med blåbär i skogen.

Blåbärsriset blommar i maj-juni, och bären kan plockas i juli-september, beroende på var i landet man befinner sig. Foto: Anne Annala.

Blåbäret är ett ekonomiskt viktigt bär

I fjol plockades 3,5 miljoner kilogram blåbär till försäljning. För bär som säljs i parti för industriellt bruk betalades i medeltal 1,84 euro per kilo. Även om fjolårsskörden var normal orsakade torkan lokala variationer. Mest blåbär till försäljning plockades i Lappland. 

God prognos för i sommar

I år spås alltså en god blåbärsskörd. Blåbärsriset har blommat bra och det finns rikligt med kart. 

- Exceptionellt för i år har varit att det i skogarna där observationerna gjorts ställvis har varit nästan lika mycket kart som det varit blommor. Pollineringen har alltså lyckats bra, säger specialforskaren Rainer Peltola vid Naturresursinstitutet. 

Så här långt har vädret varit gynnsamt för blåbärets blomning, men för mycket torka kan bli ödesdigert för bären. I fjol torkade blåbärsskörden delvis bort på flera håll. 

- Det ostadiga vädret som kommer nu kan förbättra blåbärsskörden, säger Peltola. 

I södra Finland mognar de första blåbären redan under de närmaste dagarna. I Lappland får man vänta ännu ett tag. 

- Det kan hända att värmeböljan inte påverkade skörden i söder. Längre norrut, i Lappland, kan värmen vara en bra sak, eftersom inte bara blodsugarna utan även pollinerarna flyger också när det är varmt, säger Peltola. 

I den finskspråkiga tjänsten Marjahavainnot.fi kan man se bärskördsobservationer från olika delar av landet. Privatpersoner kan gå med i nätverket.

En av våra vanligaste skogsväxter

Blåbär är en av våra vanligaste skogsväxter och den växer gärna på frisk mo. Den trivs i många slag av skog utom i karga och väldigt solexponerade miljöer. I norr påträffas blåbär också på fjällmoar. 

Blåbär är lätt att känna igen på det mörkblå bäret med sin vaxartade tunna hinna och den gröna stjälken. Växten blommar i maj-juni, och bären är klara att plockas i juli-september, beroende på var i landet man befinner sig.  

Blåbär i en handflata.

Blåbären mognar i juli-september. Foto: Anne Annala.

Blåbär räknas som ekologiska när de plockas i ekoområden

Det finns i dag 6,9 miljoner hektar som är certifierade för samling av ekoprodukter, men mer behövs. Ekouppsamlingsområdena är ekocertifierade områden som har granskats och anslutits till systemet för ekoövervakning. Under fjolåret plockades drygt 2,9 miljoner kilogram ekologiska blåbär.

- Efterfrågan på ekologiska naturprodukter ökar både på den inhemska marknaden och på exportmarknaden. Rena, nordiska eko-naturprodukter är efterfrågade som råvara och som förädlade produkter, säger Anne Annala, chef för projektet Luomua metsäluonnosta vid Finlands skogscentral. 

Skogscentralen leder projektet Luomua metsäluonnosta, där målet är att öka mängden ekocertifierade områden. I projektet medverkar också föreningen Arktiska aromer och Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet. Jord- och skogsbruksministeriet finansierar projektet. 

Läs framtidsrapporten för naturproduktsbranschen på Skogscentralens webbplats.

Närbild på blåbärsris med bär.

Nordiska ekologiska naturprodukter är efterfrågade ute i världen. Foto: Anne Annala.

Värmesummekartan kan hjälpa oss att förutse barkborrerisk Nyhet - 08.07.2022 09:56
Hur beaktas hotade arter i skogsbruket? Nyhet - 04.08.2022 12:18