Siirry pääsisältöön

Luomua metsäluonnosta - LuMe

Hankkeen rahoittajat

Maa- ja metsätalousministeriön logo

Luomua metsäluonnosta –  LuMe on viestintähanke, jonka tavoitteena viestinnän keinoin pyrkiä kasvattamaan luomukeruualueiden määrää. Hankkeessa tiedotetaan luomuluonnontuotteiden ja luomukeruualueiden merkityksestä, mahdollisuuksista ja sertifioinnista käytännössä.  Luonnontuotteilla on kasvavat mahdollisuudet sekä elintarvike-, kosmetiikka-, hyvinvointi- ja matkailusektorien elinkeinotoiminnassa ja niiden luomusertifioinnilla on suuri merkitys etenkin kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeen tavoitteita seurataan kohderyhmien kontaktien määrillä hankkeen toimenpiteissä ja eri tiedotuskanavissa. 

Mitä hankkeessa tehdään? 

  • Hankkeessa tuotetaan viestintämateriaalia, toteutetaan monikanavainen viestintäkampanja, järjestetään aluetilaisuuksia ja täsmäviestintää kohderyhmille 
  • Hankkeen kohderyhminä ovat luonnontuote- ja metsäalan toimijat, metsänomistajat, metsäammattilaiset, luonnontuotealan yritykset, luomukeruualueiden selvittäjät sekä kuluttajat 
  • Viestinnässä tavoitteena on tiedottaa luomukeruualueiden merkityksestä, mahdollisuuksista sekä sertifioinnista käytännössä 
  • Hankkeen viestintämateriaaleja julkaistaan hanketoimijoiden sivuille ja tuloksia levitetään hankkeen toimijoiden ja yhteistyökumppanien avulla. Hankkeen tulokset jäävät jatkossa hyödyntämään koko sektoria ja edelleen kehittämistä. 

Hankkeen toteuttajat, toteutusaika ja rahoitus 

Luomua metsäluonnosta on ruokaketju -hanke ja se toteutetaan Suomen metsäkeskuksen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutin ja Arktiset Aromit ry:n yhteishankkeena. Hanketta hallinnoi Suomen metsäkeskus.  

Hankkeen toteutetaan 1.6.2020–31.5.2023 välisenä aikana. Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.  

Hankkeen kokonaisrahoitus on 476 900,00 euroa. Hankkeelle on myönnetty 381 520,00 euron suuruinen avustus. Omarahoitusosuus on 20 prosenttia.  

Tutustu hankkeen materiaaleihin. 

Lisätietoa metsien liittämisestä osaksi luomukeruualueita.

Toiminta-alue
Valtakunnallinen

Hankkeen toteuttajat

Arktiset aromit logo
Ruralia-instituutin logo

Lisätietoja