Gå direkt till innehållet

Värmesummekartan kan hjälpa oss att förutse barkborrerisk

Nyhet - 08.07.2022 09:56

Granbarkborren är en av de värsta skadegörarna i granskog. Nu har man utvecklat ett verktyg, en värmesummekarta, för att göra det lättare att förutse riskerna och spå när och var granbarkborren kommer att svärma och hur stammen utvecklas.

Skador av granbarkborre i skogen

Riskerna för skadeinsekter har vuxit och påverkar skogarnas hälsa och ekonomiska värde. En av de värsta skadegörarna i de finska skogarna är granbarkborren, som gör skada speciellt under varma somrar. Variationerna i mängden granbarkborrar och riskbedömningen spelar en viktig roll, och nu har man utvecklat en värmesummekarta för att bättre kunna följa utvecklingen. Kartan uppdateras med ett dygns fördröjning. 

Värmesummekartan är ett hjälpmedel för att följa med vegetationsperioden och förutse risken för skogsskador. Genom att studera värmesumman kan man förutse hur snabbt en ny generation granbarkborrar utvecklas i olika områden och när under vegetationsperioden svärmningarna kan väntas. Kartan finns också tillgänglig som en mobilversion. Värmesummekartan ger en god grund för kommande prognosmodeller, som kan användas parallellt med den riksomfattande uppföljningen som görs med fällor. 

- Med värmesummekartan vill vi uppmuntra  dem som verkar i skogen att observera vegetationsperioden ännu noggrannare. Samtidigt bör man hålla i minnet att lokala observationer av värmesumman på mikroklimatnivå avviker från de regionala observationerna. Till exempel är skillnaden på våren stor mellan en solexponerad kalyta och en skuggig sänka. När man gör observationer på regional nivå får man en helhetsbild, och det ger en grund för prognosmodeller, säger projektchefen Henna Höglund vid Finlands skogscentral. 

Värmesummekartan producerades i barkborreprojektet Puun ja kuoren välissä - varautuminen ilmastonmuutoksen moninkertaistamiin kirjanpainajatuhoihin (Monituho), i samarbete med Meteorologiska institutet. Jord- och skogsbruksministeriet finansierar projektet. 

Projektet Puun ja kuoren välissä – varautuminen ilmastonmuutoksen moninkertaistamiin kirjanpainajatuhoihin – Monituho 

Värmesummekartan

Läs också: Obarkat barrvirke ska bort från skogen före högsommaren
 

Checklistan för naturhänsyn har förnyats Nyhet - 07.07.2022 13:45
Det ser bra ut för blåbären Nyhet - 11.07.2022 11:05